Archive for the Category: Tagalog

Para sa mga napinsala ng aksidente sa Nuclear Plant – 130

Ika-25 ng Abril, 2011 11:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean  Filipino No. 130 Para sa mga napinsala ng aksidente sa Nuclear Plant  Para mabigyan ng tamang kabayaran (bayad-pinsala) ang mga napinsala ng aksidente sa Nucler Plant, Ministry of Education and Science ay nagpaliwanag [Read More]

Impormasyon ukol sa Mitsubishi Corporation Urgent Scholarship program – 124

Ika-20 ng Abril, 2011 18:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean Filipino No.124 Impormasyon ukol sa Mitsubishi Corporation Urgent Scholarship program The Japan Educational Exchanges and Services ay nagsimula ng urgent scholarship program sa tulong ng Mitsubishi Corporation. Tumatanggap sila ng aplikasyon ngayon [Read More]

Impormasyon ukol sa pagsuporta sa pansamantalang pag-aayos ng bahay – 122

Ika-18 ng Abril, 2011 16:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean  Filipino No. 122 Impormasyon ukol sa pagsuporta sa pansamantalang pag-aayos ng bahay Kung paaayusin ninyo ang bahay na nasira dahil sa Tohoku Earthquake out at Pacific Ocean, matatanggap ninyo ang suporta sa bayad. [Read More]

Tungkol sa pondo para sa pagsasaayos ng pamumuhay ng mga biktima ng kalamidad – 120

Ika-18 ng Abril, 2011, 16:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean  Filipino No. 120 Tungkol sa pondo para sa pagsasaayos ng pamumuhay ng mga biktima ng kalamidad Batay sa batas para sa pagsasaayos ng pamumuhay ng mga biktima ng kalamidad oNatural Disaster Victims Relief [Read More]

Ukol sa tulong sa gastos ng estudyanteng dayuhan para makabalik sa Japan – 118

Ika-15 ng Abril, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 118 Ukol sa tulong sa gastos ng estudyanteng dayuhan para makabalik sa Japan Maraming estudyanteng dayuhang umuwi sa kani-kanilang bansa nang pansamantala pagkatpos ng lindol. Nagpasiya ang Japanese Government na magbigay ng airplane ticket sa kanila para makabalik sa Japan. Ang mga bibigyan ng airplane [Read More]

Pagbabawas at Paglilibre ng Pampagamot (Kasunod ng Ika-8ng Paalaala)- 117

Ika-15 ng Abril, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean  Filipino No. 117 Pagbabawas at Paglilibre ng Pampagamot (Kasunod ng Ika-8ng Paalaala) Ang Minstry of Health, Labour and Welfare ay naglilibre ng pagpagamot sa ospital ng mga taong naapektuhan. Ang mga nawalan ng [Read More]

Pagbabayad ng provisional compensation payment – 116

Ika-15 ng Abril 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.116 Pagbabayad ng provisional compensation payment Ang Tokyo Electric Power Company(TEPCO) ay nag-anunsyo na magbibigay ng provisional compensation para mabayaran ang pang-araw-araw na pangagailangan ng mga apektado ng pagkalat ng radiation ng nuclear plant noong ika-15 ng Abril. Ang mga maaaring tumangap ng konpensasyon na ito ay [Read More]

Bago kayo mag-loan – 111

Ika-11 ng Abril, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.111 Bago kayo mag-loan Inihayag po namin ang impormasyon tungkol sa loan o pag-uutang para sa mga apektado ng kalamidad, tulad ng no.69, 81, 97 at 105. Kung nais ninyong gamitin ang mga loan system na nakasaad sa naturang impormasyon, siguraduhin ang mga bagay na sumusunod. [Read More]

Pagbabahagi ng Gienkin Donasyon – 108

Ika-11 ng Abril 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa Kalamidad No.108 Pagbabahagi ng Gienkin Donasyon Nagpasiya ang Gobiyerno ng pamantayang halaga ng unang pagbabahagi ng gienkin donasyon noong ika-8 ng Abril, Biyernes. 128.3 bilion yen na ang nakatipon bilang donasyon o iba pa mula sa buong mundo, na inukol sa kalamidad na ito. Halaga ng Unang [Read More]

Welfare Fund Loan for Single Mother Families and Widows – 105

Ika-8 ng Abril 2011 12:00 Impormasyon tungkol sa Kalamidad No.105 Welfare Fund Loan for Single Mother Families and Widows Ang mga single mothers at menor de edad (wala pang 20 anyos) na walang magulang ay maaring umutang na walang interest o mababa lang ang interest kapag kailangan ng pera para sa pag-aayos o paglipat ng bahay, [Read More]