Archive for the Category: Tagalog

Huwag natin pabayaan ang sarili – 129

Ika-22 ng Abril, 2011 11:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean  Filipino No. 129 Huwag natin pabayaan ang sarili Sa panahon ng kalamidad, madali ang magbago ang kalusugan at tinatawag na “mental condition”. Mayooong tao na nag-iiba ang mga pagkilos o nagsasabi ng mga [Read More]

Pagbabawas at Paglilibre ng Pampagamot (Kasunod ng Ika-8ng Paalaala)- 117

Ika-15 ng Abril, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean  Filipino No. 117 Pagbabawas at Paglilibre ng Pampagamot (Kasunod ng Ika-8ng Paalaala) Ang Minstry of Health, Labour and Welfare ay naglilibre ng pagpagamot sa ospital ng mga taong naapektuhan. Ang mga nawalan ng [Read More]

Para sa mga kababaihang buntis – 115

Ika-13 ng Abril, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.115 Para sa mga kababaihang buntis Karamihan sa mga evacuation center ay kulang ang tubig, minsan madumi ang CR at hindi nakakaligo nang maayos. Dahil dito mahirap panatilihin ang kalinisan ng ari ng babae at maaaring mangati. Dadami rin ang vaginal discharge o “white mens” habang [Read More]

Paggawa ng napkin sa pamamagitan ng tela – 96

Ika-2 ng Abril, 2011 17:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.96 Paggawa ng napkin sa pamamagitan ng tela Ang napkin ay isa sa mga importanteng kinakailangan para sa mga kababaihan. Habang kulang pa ang mga gamit na kinakailangan sa pang-araw-araw na buhay, makakagawa kayo ng napkin nang madali sa pamamagitan ng telang madaling makakasipsip ng tubig [Read More]

Pag-alaga ng bata sa panahon ng emerhensiya “Pag-alaga sa kalooban ng mga bata” – 95

Ika-2 ng Abril, 2011 Tungkol sa kalamidad No.95 Pag-alaga ng bata sa panahon ng emerhensiya “Pag-alaga sa kalooban ng mga bata” Pareho lang sa mga matatanda, nag-aalala din ang mga bata dahil sa kanilang karanasan sa kalamidad. Maiging ibahagi ng mga matatanda ang mga saloobin nila sa mga bata nang sa gayon ay mapanatag din ang [Read More]

Para makatulog nang mabuti sa evacuation center – 92

Ika-1 ng Abril, 2011 17:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.92 Para makatulog nang mabuti sa evacuation center May mga tao sigurong kulang ang tulog dahil sa katagalan ng pag-sstay sa evacuation center. Subukan ninyo ang mga susunod para makatulog kayo ng mabuti. ○Maarawan kayo at galawin ang katawan ninyo sa labas pag sa araw. Magiging [Read More]

Paggalang sa mga may allergy at iba pa – 85

Ika-29 ng Marso 14:00 Tungkol sa Kalamidad No.85 Paggalang sa mga may allergy at iba pa Ang mga may allergy sa pagkain ay maaring magkadiarrhea o masuka kung kumain ng harina, itlog o iba pang pagkain na posibleng magdulot ng allergy, na kung matindi and epekto ay maari ding ikamatay.At mayroon din mga hindi nakakain ng [Read More]

Mag-ingat kayo sa pagkalason ng carbon monoxide – 77

Ika-26 ng Marso, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.77 Mag-ingat kayo sa pagkalason ng carbon monoxide. Sa mga evacuation center sa lugar na nasalanta na wala pang kuryente, at sa mga lugar na may nakatakdang brown out(Planned Brown-out) tulad ng Kanto area ay ginagamit ang generator para magkaroon ng kuryente. Nasa labas ng building [Read More]

Ingat kayo sa pagkain, at panatilihin maayos ang kalagayan ng inyong katawan – 74

Ika-25 ng Marso, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad Ingat kayo sa pagkain, at panatilihin maayos ang kalagayan ng inyong katawan Batay sa karanasan ng nakaraang malaking kapahamakan, nalaman nating tumataas ang blood pressure kung tumatagal ang pagtigil sa Evacuation Center. Dahil sa stress at kakulangan ng tulog pagkatpos ng kapahamakan, maaaring gusto ninyong kumain ng [Read More]

Tungkol sa pagpigil ng impeksiyon sa evacuation center – 70

Ika-24 ng Marso 2011, 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.70 Tungkol sa pagpigil ng impeksiyon sa evacuation center Dahil sa kakulangan ng pagkain at pahinga maaaring manghina ang katawan at magkasakit. Karaniwang sakit na pwedeng makuha ay trangkaso, sipon, at pagtatae, dulot ng paninirahan ng marami at sama-samang tao sa isang lugar. Para pagtigil ng [Read More]