Archive for the Category: Tagalog

Para sa mga taong may iniinom na gamot – 67

Ika-23 ng Marso, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.67 Para sa mga taong may iniinom na gamot Sa mga taong nakatira sa “Evacuation Center”, mayroon yatang taong umiinom ng gamot bago lumipat sa center. Ngunit, marami yatang hindi nakapagdala ng gamot nang lisanin ang bahay. Kung may sakit kayo at may iniinom na gamot [Read More]

Umihi at dumumi ng mabuti – 38

Ika-16 ng Marso, 2011 15:00             Impormasyon tungkol sa kalamidad (Umihi at dumumi ng mabuti)                                38 Umihi at dumumi ng mabuti. Importante tal [Read More]

Huwag gamitin ang UGAIGUSURI at sabon para kapalit ng iodine; Avoid self-medication – 33

Ika-15 ng Marso, 2011 16:40 Impormasyon tungkol sa kalamidad Huwag gamitin ang UGAIGUSURI at sabon para kapalit ng iodine; Avoid self-medication Kung posibleng may pumasok na radioiodine sa inyong katawan, o na-expose kayo sa radiation, maaaring bigyan kayo ng doktor ng gamot na iodine para inumin (ANTEIYOSOZAI) upang mabawasan ang masamang epekto sa kalusugan sanhi [Read More]

Impormasyon ukol sa economy-class syndrome – 32

Ika-15 ng Marso, 2011 11:10 Impromasyon tungkol sa kalamidad Impormasyon ukol sa economy-class syndrome Kung nakaupo ng matagal sa parehong posture o kung hindi umiinom ng tubig para maiwasan ang pag-ihi, maaaring mahirapang huminga o magkaroon ng “breathing trouble” dahil sa pagkakaroon ng thrombosis (blood clot) sa dugo. Kailangan ang paglakad-lakad ng ilang saglit, pag-inom [Read More]

Mag-ingat kayo sa pagbabago ng klima – 31

Ika-15 ng Marso, 2011 11:10 Impromasyon tungkol sa kalamidad (Mag-ingat kayo sa pagbabago ng klima) Ayon sa Japan Meteorolohiko Agency, Simula sa ika-15 ng buwan ng Marso ay magkakaroon ng malaking pagbabago sa klima, makakaranas ng biglaang paglamig ng panahon, kagaya ng lamig na nararanasan tuwing buwan ng Enero at Pebrero, at may nakikita pang [Read More]

Tungkol sa pagkain – 18

Ika-12 ng Marso, 2011 24:00 0-9 Tungkol sa pagkain. Kumain lamang po kayo sa evacuation center at iwasang kumain sa ibang lugar. Huwag po ninyong kainin ang lumang pagkain na natira sa bahay. Dapat laging malinis ang inyong paligid upang maiwasan ang sakit o “food poisoning”. 【Impormasyon sa pagkontak】 The multilingual support center for the [Read More]

Pakiusap, alagaan mo ang iyong kalusungan – 14

Marso 12, 2011 24:00 (Pakiusap, alagaan mo ang iyong kalusungan) Uminom ka ng sapat na tubig. Mahalaga rin ang ehersisyo at ang pagtulog ng tama. Noong nangyari ang kalamidad, maraming tao ang hindi nakatulog at nakakaing mabuti. Palaging isaisip na mamuhay ng malusog. 【Impormasyon sa pagkontak】 The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out [Read More]

Pamumuhay impormasyon No.1 – 8

March 12th, 2011, 11:30 The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean Impormasyon sa Pinsala, Translesyon Ika-8 Pamumuhay impormasyon 1 Para sa lahat、magsikap tayong magtulungan sa ating mga kasama at mag-ingat sa ganitong kahirapan ng sitwasyon 。Sa ngayon ay pinagsisikapang ng gobyerno at mga munisipalidad na mabalik sa dati sa kabila [Read More]