Archive for the Category: Tagalog

Impormasyon tungkol sa Emergency Safety Check – 125

Ika-20 ng Abril, 2011 18:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean Filipino No.125 Impormasyon tungkol sa Emergency Safety Check Ang Emergency safety check o “Oukyu Kikendo Hantei” ay isang pag-chcheck ng mga bahay o building na nasalanta ng lindol para malaman kung gaano [Read More]

Impormasyon ukol sa pagsuporta sa pansamantalang pag-aayos ng bahay – 122

Ika-18 ng Abril, 2011 16:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean  Filipino No. 122 Impormasyon ukol sa pagsuporta sa pansamantalang pag-aayos ng bahay Kung paaayusin ninyo ang bahay na nasira dahil sa Tohoku Earthquake out at Pacific Ocean, matatanggap ninyo ang suporta sa bayad. [Read More]

Pag-report ng bagong address sa post office – 109

Ika-11 ng Abril 2011 14:00 Tungkol sa Kalamidad No.109 Pag-report ng bagong address sa post office Kung ang mga evacuees ay mayroon ng bagong address, magsadya sa post office at isumite ang “Tenkyo Todoke” (Report of change of address). Kung i-report ito, kahit dating address ang nakalagay sa mga sulat, ipapadala ito sa bagong address ng [Read More]

Telephone Konsultasyon sa Abogado – 89

Ika-30 ng Marso 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.89 Telephone Konsultasyon sa Abogado Maari po kayong kumonsolta sa mga abugado sa telepono tungkol sa inyong Visa, trabaho, pasahod, sangla, upa at iba pa. Libre po ang konsultasyon, pero kayo po ang magbayad ng gastos sa telepono. Dalawang abogado ay nakahanda sa inyong tulong sa dalawang linya [Read More]

Impormasyon ukol sa pag-aaply sa pansamantalang pabahay – 82

Ika-28 ng Marso, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.82 Impormasyon ukol sa pag-aaply sa pansamantalang pabahay May mga lugar na nagsimula na ng pagtanggap ng pag-aaply sa pansamantalang pabahay o “KASETSU JUTAKU” na ihahandog ng gobiyerno. Makakapasok kayo sa pansamantalang pabahay kung nawala na ang bahay ninyo at hindi rin ninyo kayang umupa o [Read More]

Impormasyon ng residente tungkol sa pampublikong pabahay – 62

Ika-22 ng Marso 2011, 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.62 Impormasyon ng residente tungkol sa pampublikong pabahay Pagbubukas ng information center na puwedeng mapagtanungan tungkol sa maaring paglipat sa mga sumusunod: pampublikong pabahay sa labas ng prefecture, pabahay ng Urban Renaissance Agency (UR). Itong information center ay para sa lahat ng biktima at ang mga [Read More]

Tirahan para sa mga evacuees sa buong Japan- 55

Ika-20 ng Marso 2011, 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.55 Tirahan para sa mga evacuees sa buong Japan Nagsimula na ang pagtayo ng temporary housing sa mga lugar na naapektuhan ng kalamidad. May mga ibang lugar d [Read More]

Impormasyon ukol sa accommodation ng mga Hotel sa Zaou Onsen (May bayad) – 42

Ika-17 ng Marso, 2011 15:00 Impormasyon tunkol sa kalamidad No.42 Impormasyon ukol sa accommodation ng mga Hotel sa Zaou Onsen (May bayad) Ang mga hotel sa Zaou Hot Spring ay nag-aalok accomodiation para sa mga biktima ng lindol at mga evaquees. May bakanteng accommodations para sa 1,200 na biktima. Maaaring sumakay ng Bus papuntang Zaou Onsen galing [Read More]

Impormasyon ukol sa Evacuation Center 1 (Yamagata Prefecture) – 41

Ika-17 ng Marso, 2011 15:00 Impromasyon tungkol sa kalamidad, No.41 Impormasyon ukol sa Evacuation Center 1 (Yamagata Prefecture) Naghahanda ng Evacuation Center ang mga prefecture na malapit o nasa paligid ng lugar na napinsala ng kalamidad. Tumatangap doon ng mga evacuees. Ang sumusunod ay mga lugar na kung saan makakuha ng impormasyon ukol sa Evacuation [Read More]

Impormasyon ukol sa accommodations sa Zaou Onsen (May bayad, hindi libre)- 36

Ika-16 ng Marso,2011 Impromasyon tungkol sa kalamidad Impormasyon ukol sa accommodations sa Zaou Onsen (May bayad, hindi libre) Ang Zaou Onsen(Zaou Hot Spring) ay nag-aalok ng accommodation para sa mga biktima ng lindol at mga evaquees. May bakanteng accommodations para sa 1,200 na biktima. Maaaring sumakay ng Bus papuntang Zaou Onsen galing sa Yamagata Station o [Read More]