Archive for the Category: Tagalog

Ligtas ang evacuation center – 35

Ika-16 ng Marso, 2011 15:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad Ligtas ang evacuation center Mag-ingat kayo sa haka-haka at sabi-sabi lamang. Hindi totoo na “hindi makapasok sa evacuation center ang mga dayuhan” Ligtas ang evacuation center at kahit sino puwedeng pumasok. Puwede rin pumasok ang mga dayuhan. Pumunta kayo sa evacuation center. Sa evacuation center, makakain, [Read More]

Punta kayo sa evacuation center – 20

Marso 12, 2100 24:00 The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific ocean Impromasyon ng Sakuna; numerong 20 (Punta kayo sa evacuation center.) Kung nasira ang inyong bahay o mukhang nasa panganib ito maaaring pumunta sa malapit na evacuation center sa inyong lugar. Ang evacuation center po ay bukas sa lahat ng [Read More]