Archive for the Category: Tagalog

Tungkol sa muling pagpasok sa bansang Hapon (reentry) ng mga estudyanteng dayuhan (2) – 106

Ika-8 ng Abril, 2011, 12:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 106 Tungkol sa muling pagpasok sa bansang Hapon (reentry) ng mga estudyanteng dayuhan (2) Nakasigurado na ang mga detalye tungkol sa muling pagpasok sa bansang Hapon (reentry) ng mga estudyanteng dayuhan (naiulat sa impormasyon No.91).  Kung “Student”(“Ryugaku” o pag-aaral sa ibang bansa) ang uri ng [Read More]

Para sa mga taong walang-bisa na ang Certificate of Eligibility – 101

Ika-6 ng Abril, 2011 Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 101 Para sa mga taong walang-bisa na ang Certificate of Eligibility Karaniwan, tatlong buwan ang takdang panahon ng Certificate of Eligibility. Nguni’t ngayon, kung nagpaliban kayo ng pagpasok sa Japan dahil sa epekto ng lindol at hindi nakapasok sa bansa sa loob ng takdang panahon, ituturing [Read More]

Tungkol sa muling pagpasok sa bansang Hapon (reentry) ng mga estudyanteng dayuhan – 91

Ika-31 ng Marso, 2011, 18:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 91 Tungkol sa muling pagpasok sa bansang Hapon (reentry) ng mga estudyanteng dayuhan Nagpahayag ang Ministry of Justice na gagawin simple ang paraan para kunin ang Visa. Gagawin daw ito upang ang mga estudyanteng dayuhan ay makapasok uli sa Japan kahit umalis sila sa bansa [Read More]

Telephone Konsultasyon sa Abogado – 89

Ika-30 ng Marso 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.89 Telephone Konsultasyon sa Abogado Maari po kayong kumonsolta sa mga abugado sa telepono tungkol sa inyong Visa, trabaho, pasahod, sangla, upa at iba pa. Libre po ang konsultasyon, pero kayo po ang magbayad ng gastos sa telepono. Dalawang abogado ay nakahanda sa inyong tulong sa dalawang linya [Read More]

Pagsangguni tungkol sa Visa – 88

Ika-29 ng Marso 2011, 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 88 Pagsangguni tungkol sa Visa Kung may itatanong kayo tungkol sa inyong visa, puwede kayong kumunsulta sa “Information Center” sa loob ng immigration office sa telepono. Makakuha kayo ng pankalahatang impormasyon tungkol sa visa o sa inyong pananatili. Kung may tanong na kinakailangan ang isang [Read More]

Pagsangguni tungkol sa trabaho – 87

Ika-29 ng Marso 2011, 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 87 Pagsangguni tungkol sa trabaho Kung wala kayong trabaho o naghahanap ng trabaho, pumunta kayo sa “Hello Work”. Sa Tokyo, Osaka at Nagoya, puwede ring kumunsulta nang libre sa Employment Service Center for Foreigners. Kung kailangan ninyo ang tulong ng tagapagsalin (interpreter) sa Sentro, tumawag [Read More]

Ukol sa pag-uwi – 80

Ika-27 ng Marso, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad Ukol sa pag-uwi Ang Japan Office ng International Organization for Migrants (IOM) ay sumusuporta sa mga dayuhan na nais umuwi sa kanilang bansa dahil sa pagkapinsala ng nakaraang lindol. http://www.iomjapan.org/act/act_061.cfm 【Para sa karagdagang impormasyon】 The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean [Read More]

Ukol sa pag-eextend ng visa (Ika-2) – 75

Ika-26 ng Marso 2011, 15:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 75 Ukol sa pag-eextend ng visa (Ika-2) Tulad ng inihayag sa Impormasyon No. 48 noong ika-19 ng Marso, kung hindi kayo makakapunta sa immigration at makakapag-extend ng visa dahil sa lindol, kahit hindi kayo pumunta sa immigration ngayon din, pwede kayong magpa-extend. Ang mga taong [Read More]

Ukol sa pag-eextend ng visa – 48

Ika-19 ng Marso 2011, 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.48 Ukol sa pag-eextend ng visa. Kung hindi kayo makakapunta sa immigration at makakapag-extend ng visa dahil sa lindol, kahit hindi kayo pumunta sa immigration ngayon din, pwede kayong magpa-extend. Ang mga taong mabibigyan ng naturang konsidarasyon at pwedng humaba ng period ng visa ay dapat [Read More]

Impormasyon mula sa mga Embahada – 40

Ika-17 ng Marso, 2011 14:30 The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific ocean Impromasyon ng Sakuna; numerong 40 (Impormasyon mula sa mga Embahada) Ang mga Embahada ay nagbibigay ng impormasyon at sagot tungkol sa aksidente dulot ng nuclear power plant na nasa Fukushima Prefecture. Para makaaksyon agad sa anumang pangyayari, pinapayuhan [Read More]