Archive for the Category: Tagalog

Impormasyon ukol sa consultation counter ng Immigration – 39

Ika-17 ng Marso, 2011 15:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.39 Impormasyon ukol sa consultation counter ng Immigration Ang Sendai Immigration Bureau ay nagbubukas ng consultation counter o pambilang ng konsultasyon sa mga lokal na branch sa Aomori, Morioka, Akita, Sakatako at Koriyama. (Walang serbisyo sa wikang Tagalog) ●Puwedeng ikonsulta: Tungkol sa immigration procedures sa Sendai [Read More]

Impormasyon ukol sa operation ng Immigration – 26

Ika-14 ng March, 2011 09:45 Impromasyon tungkol sa kalamidad Impormasyon ukol sa operation ng Immigration Impormasyon ukol sa operation ng Immigration Bumalik na ang kuriente sa Sendai Immigration Bureau sa umaga ng Marso 13, at sa hapon din ng nabanggit na araw ay naayos na rin ang pagpapanumbalik ng serbisyo/operation. Ang Sendai Immigration Bureau ay muling [Read More]

Mahirap po ang umuwi sa inyong bansa sa kasalukuyan – 16

Ika-12 ng Marso, 2011 24:00 0-7 Mahirap po ang umuwi sa inyong bansa sa kasalukuyan. Kahit nais ninyong umuwi sa Pilipinas, mahirap po ang umuwi dahil hindi gumagalaw ang mga tren , bus at eroplano. Huwag po munang isipin na umuwi at pahinga muna kayo dito. Huwag po kayong mag-alala sa mga bagay tungkol sa imigrasyon [Read More]