Archive for the Category: Tagalog

Paalala: Sarado na ang Center – 137

Ika-27 ng Abril, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean Filipino No. 137 Paalala: Sarado na ang Center “The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean” ay nagbibigay ng multilingual information tungkol sa lindol at hotline service mula noong [Read More]

Multilingual Media – 136

Ika-27 ng Abril, 2011 14:00 Impormasyon mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean Filipino No.136 Multilingual Media Ipapaalam po namin sa inyo ang tungkol sa mga multilingual media o website na nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa kalamidad, compensation para sa mga biktima ng aksidente sa atomic power [Read More]

Ukol sa Sanggunian sa Iba’t Ibang Wika – 135

Ika-27 ng Abril, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean Filipino No. 135 Ukol sa Sanggunian sa Iba’t Ibang Wika Tinatanggap ang iba’t ibang uring konsultasyon sa iba’t ibang wika sa prefecture, city, town, village at international association/ international Center(KOKUSAI KOURYUKYOKAI) sa buong [Read More]

Pag-iingat sa mga umuuwi sa bahay na nasa lugar na napinsala ng kalamidad – 134

Ika-27 ng Abril, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean  Filipino No. 134 Pag-iingat sa mga umuuwi sa bahay na nasa lugar na napinsala ng kalamidad Ang mga umuuwi sa kani-kanilang bahay na nasa lugar na napinsala ng kalamidad ay kailangang mag-ingat lalo [Read More]

Pagtanggap ng mga Estudyante – 133

Ika-25 ng Abril, 2011 11:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean  Filipino No. 133 Pagtanggap ng mga Estudyante Tumatanggap ng 22 na unibersidad at 2 pang dalawang taon na kolehiyo ng mga estudyanteng naapektahan ng kalamidad ng lindol na ito at di nakakapasok sa [Read More]

Impormasyon ukol sa mga volunteer activity – 132

Ika-25 ng Abril, 2011 11:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa the multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean Filipino No.132 Impormasyon ukol sa mga volunteer activity Mayroon siguro sa inyong mga taong may balak na sasali sa mga volunteer activity sa Golden Week na ito. Nagpahayag noong ika-20 ng Abril [Read More]

Ukol sa pag-re”register” sa National Information System for Refugees – 131

Ika-22 ng Abril, 2011 11:00 Impormasyon tungkol sa Kalamidad No. 131 Ukol sa pag-re”register” sa National Information System for Refugees “National Information System for Refugees” ay binuksan ng Ministry of Internal Affairs and Communications upang malaman ang tunay na kalagayan ng mga napinsala. Sa pamamagitan nito, ang mga impormasyon katulad sa ibaba ay pwedeng ipadala [Read More]

Mag-ingat sa mga panloloko – 126

Ika-20 ng Abril, 2011 18:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean Filipino No.126 Mag-ingat sa mga panloloko Kapag nagkakagulo ang kalipunan katulad ng matinding lindol, madalas mangyari ang masamang negosyo na gumagamit ng sakuna, at panloloko na gumagamit ng pusong nag-aalala o kabutihan [Read More]

Ukol sa Certificate of Disaster Victim(Risai Shomei) – 123

Ika-20 ng Abril, 2011 18:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean  Filipino No. 123 Ukol sa Certificate of Disaster Victim(Risai Shomei) Ang mga biktima ng kalamidad na tulad ng mga nasiraan ng bahay ay kinakailangang magkaroon at magpakita ng ilang importanteng dokumento/sertipikasyon para matamasa ang mga [Read More]

Pagtanggap ng mga Kabataang Naapektahan sa mga Pampublikong Eskuwelahan – 121

Ika-18 ng Abril, 2011 16:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean  Filipino No. 121 Pagtanggap ng mga Kabataang Naapektahan sa mga Pampublikong Eskuwelahan Siguro’y maraming magulang ang nag-aalala sa bagong papasukan ng anak nila dahil sa paglipat sa ibang lugar at di na makapasok [Read More]