Archive for the Category: Tagalog

Mag-ingat kayo sa mga haka-haka at tsismis – 73

Ika-25 ng Marso, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.73 Mag-ingat kayo sa mga haka-haka at tsismis ・”Isasagawa ang nakatakdang brownout sa buong Japan, hindi lang sa sakop ng Tokyo Electric Power Company.” ・“Ititigil ang pagpapadala ng mga relief goods tulad ng pagkain at gasolina.” ・“Maraming mga masasamang gawain ang nangyayari tulad ng pagnanakaw ng [Read More]

Para sa mga inang may anak na sanggol – 64

Ika-22 ng Marso, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.64 Para sa mga inang may anak na sanggol Nagkakaroon siguro ng malaking pag-aalala at stress ang mga nanay na may inaalagang anak na sanggol dahil sa epekto ng lindol. Kung kayo ay kapapanganak pa lang, maghanap kayo ng lugar na may konting privacy at magpasuso sa [Read More]

Pangalagaan ang mga bata – 61

 Ika-21 ng Marso 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.61 Pangalagaan ang mga bata Ang mga batang naapektuhan ng kalamidad ay nagkaroon ng lubhang nakakatakot na karanasan, kung kaya’t hindi nakapagtataka kung sila ay balisa at nag-aalala. Tulungan silang mapanatag ang kanilang kalooban, sa pagsasabi na “Wala na ang problema.” at “Puprotektahan ka ng lahat”. [Read More]

Impormasyonparasamgabuntis at mgananayna may sanggol – 60

Ika-21 ngMarso 2011, 14:00 Impormasyontungkolsakalamidad No.60 (Impormasyonparasamgabuntis at mgananayna may sanggol) Marahil ay may mganagaalalanamgabuntissasitwasyonnaito. Kung sakalingnararamdamannaninyoangpaggalawngbata, huwagkayongmabahala.Kung hindiniyonararamdamanangpaggalaw o mahinanaangpaggalawngbata, o kaya naninigas o sumasakitanginyongtiyanatbp, pumuntaagadsapinakamalapitnaospitalparamagpatinginsadoktor. Tiyakinnamainit o naiinitananginyongkatawan. Kung pagodnaangkatawanninyo, humigamuna kayo at huwagninyongtiisinangpagod. ・Para samgakatanungan, tumawagsakomadronaparasakonsultasyon: Japanese Midwives’Association: http://www.midwife.or.jp/pdf/hisai_message.pdf (Japanese) ・Listahanngmgaospital at doktorsapagpapaanak o OB-GYN natatanggapng check-up parasamga evacuees: Osaka Fetal Cardiology [Read More]

(Sisikapin natin ang kumuha ng tamang impormasyon) – 57

Ika-20 ng Marso, 2011 14:00 Impromasyon tungkol sa kalamidad No.57 (Sisikapin natin ang kumuha ng tamang impormasyon) Nakakalat na ang maraming tsismis o haka-haka na hindi totoo sa pamamagitan ng email o“twitter”. ・Ipasa po lamang ninyo ang impormasyon na galing sa taong pwedeng paniwalaan. ・Siguraduhin po ninyo kung sino ang nagpadala sa inyo ng impormasyon. [Read More]

Tungkol sa volunteer sa mga napinsalang lugar – 56

Ika-20 ng Marso, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.56 Tungkol sa volunteer sa mga napinsalang lugar Nais nyo po bang tumulong sa mga taong apektado sa lindol? Bagama’t hindi pa po nakapaghandang tumanggap ng volunteers ang mga napinsalang lugar dahil busy pa sila sa rescue o paghahanap ng nawawalang tao at pagpapagawa o pagpapaayos [Read More]

Para sa mga taong may edad na nasa evacuation Center – 52

Ika-19 ng Marso, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad no.52 Para sa mga taong may edad na nasa evacuation Center Hindi po pwedeng gumawa ng daan sa evacuation center dahil magsiksikan at walang space. Sinsabi po ninyo siguro sa mga matatanda sa evacuation center, “Dyan na lang po kayo”. “Ako na po ang bahalang gawin [Read More]

Babala sa mga dumadalaw at volunteer sa evacuation center – 51

Ika-19 ng Marso, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.51 Babala sa mga dumadalaw at volunteer sa evacuation center Sa mga evacuation center, masikip at mahirap makapasok ang preskong hangin. Mahirap ding panatilihin ang kalinisan o sanitation dahil kulang ang mask at tubig na panghugas ng kamay at pangmomog.. Sa ganitong kalagayan, ang pinaka importante [Read More]

Hindi magagamit ang ATM ng Mizuho Bank hanggang ika-21 – 47

Ika-19 ng Marso 2011, 15:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.47 Hindi magagamit ang ATM ng Mizuho Bank hanggang ika-21 Hindi umaandar ang lahat na ATM sa Mizuho Bank mula sa March 19 hanggang 21. Kung may account kayo sa Mizuho Bank at gustong mag-withdraw ng pera, pumunta lamang kayo sa head office o branch ng [Read More]

Alagaan natin ang mga kabataan na nasa evacuation center – 46

Ika-18 ng Marso, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.46 Alagaan natin ang mga kabataan na nasa evacuation center May mga kabataan siguro sa evacuation center na nahiwalay sa kanilang magulang o mag-isa lang sila nang buong araw. Obserbahan ninyo sila kung kasama ba nila ang kanilang magulang, may kausap ba sila atb. Huwag ninyong [Read More]