Archive for the Category: Tagalog

Impormasyon tungkol sa panukala sa lamig – 45

Ika-18 ng Marso, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad no.45 Impormasyon tungkol sa panukala sa lamig Ang evacuation center ay malamig at kulang ang mga kumot at hindi sapat ang heater. Ang hindi sapat na pagkain ay nagreresulta ng hindi paggawa ng init ng katawan. Importante pong ito ay mabantayan at huwag nyong hayaan, upang [Read More]

Impormasyon mula sa mga Embahada – 40

Ika-17 ng Marso, 2011 14:30 The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific ocean Impromasyon ng Sakuna; numerong 40 (Impormasyon mula sa mga Embahada) Ang mga Embahada ay nagbibigay ng impormasyon at sagot tungkol sa aksidente dulot ng nuclear power plant na nasa Fukushima Prefecture. Para makaaksyon agad sa anumang pangyayari, pinapayuhan [Read More]

Consultation regarding the Tohoku-Kanto Massive Earthquake – 37

Consultation regarding the Tohoku-Kanto Massive Earthquake Consultation in English and Tagalog is available at the Miyagi Support Center for Foreign Nationals from 9:00 a.m. to 8:00 p.m.  English 080-1653-1724  Tagalog 0 [Read More]

Ligtas ang evacuation center – 35

Ika-16 ng Marso, 2011 15:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad Ligtas ang evacuation center Mag-ingat kayo sa haka-haka at sabi-sabi lamang. Hindi totoo na “hindi makapasok sa evacuation center ang mga dayuhan” Ligtas ang evacuation center at kahit sino puwedeng pumasok. Puwede rin pumasok ang mga dayuhan. Pumunta kayo sa evacuation center. Sa evacuation center, makakain, [Read More]

“Multilingual Hotline” para sa mga dayuhang biktima ng Touhoku earthquake out at Pacific ocean – 27

Ika-14 ng Marso, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific ocean Impormasyon sa pinsala, Translesyon Ika-27 “Multilingual Hotline” para sa mga dayuhang biktima ng Touhoku earthquake out at Pacific ocean Mula sa ika-14 ng Marso, nagbibigay ng impormasyon ukol sa pamumuhay sa lugar na sinalanta(affected [Read More]

Mag―ingat sa mga alanganing balita No.1 – 24

Ika-14 ng Marso, 2011 14:40 Impormasyon tungkol sa kalamidad Mag―ingat sa mga alanganing balita No.1 Mag―ingat sa mga alanganing balita May mga alaganing balita, haka-haka o sabi-sabi lamang. Hindi totoo ang mga sumusunod na mga balita. “ Pinapalikas ng gobyerno ang kalahati ng populasyon ng bansang Hapon sa ibang bansa” “Kumakalat ang radiation mula sa mga nuclear plant at [Read More]

Mag―ingat sa mga alanganing balita No.1 – 22

Marso 12, 2100 24:00 The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific ocean Impromasyon ng Sakuna; numerong 22 (Maraming lugar na delikado.) Mag―ingat sa mga alanganing balita No.1 Maraming sirang gusali at kalsada ang iniwan ng sakuna, ito ay mapanganib. Kayo po ay hinihikayat naming tumuloy muna sa evacuation center o sa mga [Read More]

Punta kayo sa evacuation center – 20

Marso 12, 2100 24:00 The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific ocean Impromasyon ng Sakuna; numerong 20 (Punta kayo sa evacuation center.) Kung nasira ang inyong bahay o mukhang nasa panganib ito maaaring pumunta sa malapit na evacuation center sa inyong lugar. Ang evacuation center po ay bukas sa lahat ng [Read More]

The Multilingual Support Center – 19

Marso 12, 2100 24:00 The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific ocean Impromasyon ng Sakuna; numerong 19 (The Multilingual Support Center) Kami ay magbibigay ng impormasyon sa mga dayuhan sa iba’t ibang salita/lengguahe. Paki balita na lang ang mga impormasyong aming ihahayag sa mga taong malapit sa inyong lugar. Nandito ang [Read More]

Tungkol sa pagkain – 18

Ika-12 ng Marso, 2011 24:00 0-9 Tungkol sa pagkain. Kumain lamang po kayo sa evacuation center at iwasang kumain sa ibang lugar. Huwag po ninyong kainin ang lumang pagkain na natira sa bahay. Dapat laging malinis ang inyong paligid upang maiwasan ang sakit o “food poisoning”. 【Impormasyon sa pagkontak】 The multilingual support center for the [Read More]