Archive for the Category: Tagalog

Marami pa ang mahinang lindol – 17

Ika-12 ng Marso, 2011 24:00 0-8 Marami pa ang mahinang lindol Kapag may nangyari ang lindol na malakas, mangyayari din ang paulit-ulit na mahinang lindol nang maraming beses. Mawawala at magiging mahina ito nang unti-unting. Huwag po kayong mag-alala. 【Impormasyon sa pagkontak】 The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean   email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Maaring kumuha ng tunay na impormasyon – 13

Marso 12, 2011 24:00 The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific ocean (Maaring kumuha ng tunay na impormasyon.) Maaring kumuha ng opisyal na impormasyon mula sa pamahalaan, prefecture o local government. Minsan may impormasyon o tsismis na mali. Kaya alamin muna natin ang totoong pangyayari bago tayo mag-alala. 【Impormasyon sa pagkontak】 [Read More]

Impormasyon sa Pinsala – 1

May malakas na lindol noong 14:46 pm, ika-11 ng Marso, Biyerbes sa Pacific Ocean sa Tohoku. Tuloy tuloy pa ang malalaking “aftershock”. May malaking “Tsunami” na dumadating sa tabi ng Pacific Ocean at lumabas din ang “OTSUNAMI KEIHO)”. Kahit na hindi na mataas ang wave, pabalik balik ito. Kaya mag-ingat lamang p kayo. Kung kayo ay [Read More]

ADVISORY TO THE FILIPINO COMMUNITY FROM CONSULATE GENERAL(OSAKA) – Tagalog

The Philippine Consulate general in Osaka would like to request all Filipinos living in western Japan to report any casualty or injury of Filipino nationals in their respective communities and inform the Consulate of their condition in light of the earthquake that struck the region on Friday, 11 March 2011. The consulate may be reached [Read More]