Archive for the Category: Tagalog

Hindi na isasagawa ang Planned brown-out nang karaniwan – 107

Ika-8 ng Abril 2011 17:00 Tungkol sa Kalamidad No.107 Hindi na isasagawa ang Planned brown-out nang karaniwan Ihinayag ng Tokyo Electric Power Company na hindi na isasagawa ang planned brown-out noong ika-8 ng Abril. Ngunit ganoon, kailangan pa rin ang inyong pag-unawa sa pagtitipid ng koryente dahil maaari magkaroon ng pagbabago ng klima o problema [Read More]

Huwag kayong mataranta sa biglang brown out – 76

Iika-26 ng Marso, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.76 Huwag kayong mataranta sa biglang brown out Ang Tokyo Electric Power Company (TEPCO) ay nagsasagawa ngayon ng nakatakdang brown out(Planned Brown out) sa Tochigi, Ibaraki, Gunma, Chiba, Kanagawa, Tokyo, Saitama, Yamanashi at Shizuoka prefecture. Magbabago naman araw-araw ang lugar at oras ng brown out. Posible [Read More]

Impormasyon ukol sa pagsuporta sa pang araw-araw na buhay – 44

Ika-18 ng Marso, 2011 14 :00 Impormasyon tunkol sa kalamidad No.44 Impormasyon ukol sa pagsuporta sa pang araw-araw na buhay. Hinggil sa pag-supply ng gasolina. Kulang ang supply ng gasolina at iba’t Ibang klase ng fuel sa lugar na napinsala sa kalamidad. Nagsisikap ang pamahalaan para ayusin ang pagpapatakbo ng oil tank facilty at port facility. [Read More]

Impormasyon ukol sa “planned Brown-out” – 25

Ika-14 ng Marso,2011 15:15 Impromasyon tungkol sa kalamidad Impormasyon ukol sa “planned Brown-out”(2) Kapag walang kuriente, hindi magagamit ang mga electric appliances. Mangyaring i-check lamang ang mga bagay na nakasaksak. Hindi rin puwedeng mag-charge ng batteria ng mobile phone. Maari ding walang ilaw sa mga traffic lights o signals sa labas, at hindi aandar ang [Read More]

Sa mga walang tubig, kuryente, gas at iba pa – 21

Marso 12, 2100 24:00 The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific ocean Impromasyon ng Sakuna; numerong 21 (Sa mga walang tubig, kuryente, gas at iba pa) Sa pangyayaring mawalan kayo ng tubig, kuryente o gas dahil sa sakuna. Maari lamang pong maghintay at ito po ay ginagawan ng karampatang solusyon ng [Read More]