Archive for the Category: Tagalog

Docomo Satelite Mobilephone – 43

Ika-18 ng Marso, 2011 14:00 Impormasyon tunkol sa kalamidad No.43 〈Docomo Satelite Mobilephone〉 Overseas Call sa pamamagitan ng Docomo Satelite Mobilephone (1).Pindutin ang “009130”. (“009130” ay number para sa Docomo overseas call) (2).Pindutin ang “010”. (“010”ay number para sa overseas call) (3).Pindutin ang country code (4).Pindutin ang area code (kung ang area code ay nagsimula sa [Read More]

Impormasyon ukol sa Nuclear Power Plant 4 – 34

Ika-16 ng Marso, 2011 15:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad Impormasyon ukol sa Nuclear Power Plant 4 Bagamat ang lahat ay nasa mahirap na kalagayan, magtulungan tayo sa isa’t isa. Huwag mawalan ng pag-asa. Nagsisikap ang pamahalaan at munisipalidad para ayusin ang mga problema. Noon March 16 ng alas 8 ng umaga, lumabas ang water vapor [Read More]

Huwag gamitin ang UGAIGUSURI at sabon para kapalit ng iodine; Avoid self-medication – 33

Ika-15 ng Marso, 2011 16:40 Impormasyon tungkol sa kalamidad Huwag gamitin ang UGAIGUSURI at sabon para kapalit ng iodine; Avoid self-medication Kung posibleng may pumasok na radioiodine sa inyong katawan, o na-expose kayo sa radiation, maaaring bigyan kayo ng doktor ng gamot na iodine para inumin (ANTEIYOSOZAI) upang mabawasan ang masamang epekto sa kalusugan sanhi [Read More]

Pagutos para sa emergency evacuation – 29

Ika-15 ng Marso, 2011 11:45 Impromasyon tungkol sa kalamidad Pagutos para sa emergency evacuation Bagamat ang lahat ay nasa mahirap na kalagayan, magtulungan tayo sa isa’t isa. Huwag mawalan ng pag-asa. Nagsisikap ang pamahalaan at munisipalidad para ayusin ang mga problema. Nag- anunsyo ang pamahalaan ng mga sumusunod na pag-uutos noong 11:15am ng March 15. [Read More]

Impormasyon ukol sa Nuclear Power Plant – 11

March 12th, 2011, 19:30 Impormasyon ukol sa Nuclear Power Plant Sa lahat ng mga tao , magsikap tayong magtulungan sa ating mga kasama at mag-ingat sa ganitong kahirapan ng sitwasyon 。Sa ngayon ay pinagsisikapang ng gobyerno at mga munisipalidad na mabalik sa dati sa kabila ng kanilang makakaya。 Marso 12 alas 7:30 pm ,mula sa [Read More]

Impormasyon Ukol sa Nuclear Power – 10

March 12th, 2011, 11:30 The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean Impormasyon sa Pinsala, Translesyon Ika-10 Impormasyon Ukol sa Nuclear Power Sa lahat ng mga tao , magsikap tayong magtulungan sa ating mga kasama at mag-ingat sa ganitong kahirapan ng sitwasyon 。Sa ngayon ay pinagsisikapang ng gobyerno at mga munisipalidad [Read More]

FUKUSHIMA Atomic Power Plant – Tagalog

Dahil sa earthquake, mga trouble sa FUKUSHIMA Atomic Power Plant No.1 at No.2(FUKUSHIMA GEMPATSU:福島原発), Kailangang lumikas sa ligtas na lugar sa lalong madaling panahon ang mga taong nasa loob ng 20km ng Atomic Power Plant No.1 at ang mga taong nasa loob ng 10km ng Atomic Power Plant No.2.