Archive for the Category: Tagalog

Website ng kaligtasan kumpirmasyon sa iba’t ibang wika – 71

Ika-25 ng Marso 2011, 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.71 Website ng kaligtasan kumpirmasyon sa iba’t ibang wika Sa Ika-25 ng Marso, dalawang linggo ang nakaraan mula noong lumindol. Inihayag ng Japanese government na 17,541 na katao ay nawawala pa at mga 240,000 na katao o higit pa ay tumutuloy pa sa mga evacuation center. [Read More]

Serbisyo hinggil sa safety confirmation ng mga dayuhan (Impormasyon sa pagkompirma kung ang mga dayuhan ay nakalabas na ng bansa.) – 54

Ika-20 ng Marso 2011, 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.54 Serbisyo hinggil sa safety confirmation ng mga dayuhan (Impormasyon sa pagkompirma kung ang mga dayuhan ay nakalabas na ng bansa.) May serbisyo para sa pag-kompirma kung ang isang dayuhan na naninirahan sa mga lugar na apektado ng kalamidad katulad ng Miyagi Prefecture, Iwate Prefecture, Fukushima [Read More]