Archive for the Category: Tagalog

Kalagayan ng muling pagbibigay serbisyo ng tren sa Tohoku Area (As of March 26) – 79

Ika-27 ng Marso 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.79 Kalagayan ng muling pagbibigay serbisyo ng tren sa Tohoku Area (As of March 26) <Shinkansen> 【Tohoku Shinkansen】May 10 round trip sa pagitan ng Shin Aomori at [Read More]

Kalagayan ng access pagpunta sa lugar ng kalamidad (Tren, bus at highway) – 59

Ika-21 ng Marso 2011, 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.59 Kalagayan ng access pagpunta sa lugar ng kalamidad (Tren, bus at highway) ◆Tren (umaga ng ika-21 ng Marso) <Shinkansen bullet tren> 【Bullet tren ng Tohoku】()) Nasushiobara ~ Shinaomori estasyon : Walang serbisyo sa buweltahan sa buong araw. 【Bullet tren ng Akita】()) Lubos na mabawasan ang mga [Read More]

Ukol sa Trasportasyon – 15

Marso 12, 2011 24:00 (Ukol sa Trasportasyon) Sira ang mga kalsada at riles ng tren ngayon. Maaari lamang na huwag munang maglakbay at manatili sa evacuation center. Kasalukuyang ginagawa ang mga kalsada at riles ng tren kaya’t huwag mag-alala. Kapag nanumbalik na ang mga kalsada at riles ng tren, ipaaalam namin sa inyo. 【Impormasyon sa [Read More]

Impormasyon Trapiko No.4 – 7

March 12th, 2011, 11:30 The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean Impormasyon sa Pinsala, Translesyon Ika-7 Impormasyon Trapiko 4 Marso 12, 2011 alas 11:30 am hanggang ngayon ay ang Tohoku highway ay sarado sa pagitan ng Junction ng Kawaguchi at Shirakawa Interchange、sarado ang daan sa ibaba at itaas。Wala pang liwanag [Read More]

Impormasyon sa Pinsala – 6

March 12th, 2011, 11:30 The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean Impormasyon sa Pinsala, Translesyon Ika-6 Impormasyon Trapiko Ika-3 Mga lugar sa parte ng Tohoku na nakasaad sa ibaba na puwedeng madaanan sa pagmamaneho 。 Yamagata Highway Mula Yudonosan Interchange hanggang Sakata-Minato Interchange Itaas,Ibaba Hindi sarado ang daan Yonezawa Highway Mula [Read More]

Ang serbisyo ng tren sa linyang – Tagalog

Ang impormasyon ukol sa JR  ay maaaring makuha sa http://traininfo.jreast.co.jp/train_info/e/kanto.aspx http://traininfo.jreast.co.jp/train_info/e/tohoku.aspx