Archive for the Category: Tagalog

Impormasyon tungkol sa panukala sa lamig – 45

Ika-18 ng Marso, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad no.45 Impormasyon tungkol sa panukala sa lamig Ang evacuation center ay malamig at kulang ang mga kumot at hindi sapat ang heater. Ang hindi sapat na pagkain ay nagreresulta ng hindi paggawa ng init ng katawan. Importante pong ito ay mabantayan at huwag nyong hayaan, upang [Read More]

Impormasyon ukol sa pagsuporta sa pang araw-araw na buhay – 44

Ika-18 ng Marso, 2011 14 :00 Impormasyon tunkol sa kalamidad No.44 Impormasyon ukol sa pagsuporta sa pang araw-araw na buhay. Hinggil sa pag-supply ng gasolina. Kulang ang supply ng gasolina at iba’t Ibang klase ng fuel sa lugar na napinsala sa kalamidad. Nagsisikap ang pamahalaan para ayusin ang pagpapatakbo ng oil tank facilty at port facility. [Read More]

Docomo Satelite Mobilephone – 43

Ika-18 ng Marso, 2011 14:00 Impormasyon tunkol sa kalamidad No.43 〈Docomo Satelite Mobilephone〉 Overseas Call sa pamamagitan ng Docomo Satelite Mobilephone (1).Pindutin ang “009130”. (“009130” ay number para sa Docomo overseas call) (2).Pindutin ang “010”. (“010”ay number para sa overseas call) (3).Pindutin ang country code (4).Pindutin ang area code (kung ang area code ay nagsimula sa [Read More]

Impormasyon ukol sa accommodation ng mga Hotel sa Zaou Onsen (May bayad) – 42

Ika-17 ng Marso, 2011 15:00 Impormasyon tunkol sa kalamidad No.42 Impormasyon ukol sa accommodation ng mga Hotel sa Zaou Onsen (May bayad) Ang mga hotel sa Zaou Hot Spring ay nag-aalok accomodiation para sa mga biktima ng lindol at mga evaquees. May bakanteng accommodations para sa 1,200 na biktima. Maaaring sumakay ng Bus papuntang Zaou Onsen galing [Read More]

Impormasyon ukol sa Evacuation Center 1 (Yamagata Prefecture) – 41

Ika-17 ng Marso, 2011 15:00 Impromasyon tungkol sa kalamidad, No.41 Impormasyon ukol sa Evacuation Center 1 (Yamagata Prefecture) Naghahanda ng Evacuation Center ang mga prefecture na malapit o nasa paligid ng lugar na napinsala ng kalamidad. Tumatangap doon ng mga evacuees. Ang sumusunod ay mga lugar na kung saan makakuha ng impormasyon ukol sa Evacuation [Read More]

Impormasyon mula sa mga Embahada – 40

Ika-17 ng Marso, 2011 14:30 The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific ocean Impromasyon ng Sakuna; numerong 40 (Impormasyon mula sa mga Embahada) Ang mga Embahada ay nagbibigay ng impormasyon at sagot tungkol sa aksidente dulot ng nuclear power plant na nasa Fukushima Prefecture. Para makaaksyon agad sa anumang pangyayari, pinapayuhan [Read More]

Impormasyon ukol sa consultation counter ng Immigration – 39

Ika-17 ng Marso, 2011 15:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.39 Impormasyon ukol sa consultation counter ng Immigration Ang Sendai Immigration Bureau ay nagbubukas ng consultation counter o pambilang ng konsultasyon sa mga lokal na branch sa Aomori, Morioka, Akita, Sakatako at Koriyama. (Walang serbisyo sa wikang Tagalog) ●Puwedeng ikonsulta: Tungkol sa immigration procedures sa Sendai [Read More]

Umihi at dumumi ng mabuti – 38

Ika-16 ng Marso, 2011 15:00             Impormasyon tungkol sa kalamidad (Umihi at dumumi ng mabuti)                                38 Umihi at dumumi ng mabuti. Importante tal [Read More]

Consultation regarding the Tohoku-Kanto Massive Earthquake – 37

Consultation regarding the Tohoku-Kanto Massive Earthquake Consultation in English and Tagalog is available at the Miyagi Support Center for Foreign Nationals from 9:00 a.m. to 8:00 p.m. English 080-1653-1724 Tagalog 0 [Read More]

Impormasyon ukol sa accommodations sa Zaou Onsen (May bayad, hindi libre)- 36

Ika-16 ng Marso,2011 Impromasyon tungkol sa kalamidad Impormasyon ukol sa accommodations sa Zaou Onsen (May bayad, hindi libre) Ang Zaou Onsen(Zaou Hot Spring) ay nag-aalok ng accommodation para sa mga biktima ng lindol at mga evaquees. May bakanteng accommodations para sa 1,200 na biktima. Maaaring sumakay ng Bus papuntang Zaou Onsen galing sa Yamagata Station o [Read More]