Archive for the Category: Tagalog

Ligtas ang evacuation center – 35

Ika-16 ng Marso, 2011 15:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad Ligtas ang evacuation center Mag-ingat kayo sa haka-haka at sabi-sabi lamang. Hindi totoo na “hindi makapasok sa evacuation center ang mga dayuhan” Ligtas ang evacuation center at kahit sino puwedeng pumasok. Puwede rin pumasok ang mga dayuhan. Pumunta kayo sa evacuation center. Sa evacuation center, makakain, [Read More]

Impormasyon ukol sa Nuclear Power Plant 4 – 34

Ika-16 ng Marso, 2011 15:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad Impormasyon ukol sa Nuclear Power Plant 4 Bagamat ang lahat ay nasa mahirap na kalagayan, magtulungan tayo sa isa’t isa. Huwag mawalan ng pag-asa. Nagsisikap ang pamahalaan at munisipalidad para ayusin ang mga problema. Noon March 16 ng alas 8 ng umaga, lumabas ang water vapor [Read More]

Huwag gamitin ang UGAIGUSURI at sabon para kapalit ng iodine; Avoid self-medication – 33

Ika-15 ng Marso, 2011 16:40 Impormasyon tungkol sa kalamidad Huwag gamitin ang UGAIGUSURI at sabon para kapalit ng iodine; Avoid self-medication Kung posibleng may pumasok na radioiodine sa inyong katawan, o na-expose kayo sa radiation, maaaring bigyan kayo ng doktor ng gamot na iodine para inumin (ANTEIYOSOZAI) upang mabawasan ang masamang epekto sa kalusugan sanhi [Read More]

Impormasyon ukol sa economy-class syndrome – 32

Ika-15 ng Marso, 2011 11:10 Impromasyon tungkol sa kalamidad Impormasyon ukol sa economy-class syndrome Kung nakaupo ng matagal sa parehong posture o kung hindi umiinom ng tubig para maiwasan ang pag-ihi, maaaring mahirapang huminga o magkaroon ng “breathing trouble” dahil sa pagkakaroon ng thrombosis (blood clot) sa dugo. Kailangan ang paglakad-lakad ng ilang saglit, pag-inom [Read More]

Mag-ingat kayo sa pagbabago ng klima – 31

Ika-15 ng Marso, 2011 11:10 Impromasyon tungkol sa kalamidad (Mag-ingat kayo sa pagbabago ng klima) Ayon sa Japan Meteorolohiko Agency, Simula sa ika-15 ng buwan ng Marso ay magkakaroon ng malaking pagbabago sa klima, makakaranas ng biglaang paglamig ng panahon, kagaya ng lamig na nararanasan tuwing buwan ng Enero at Pebrero, at may nakikita pang [Read More]

Pagutos para sa emergency evacuation – 29

Ika-15 ng Marso, 2011 11:45 Impromasyon tungkol sa kalamidad Pagutos para sa emergency evacuation Bagamat ang lahat ay nasa mahirap na kalagayan, magtulungan tayo sa isa’t isa. Huwag mawalan ng pag-asa. Nagsisikap ang pamahalaan at munisipalidad para ayusin ang mga problema. Nag- anunsyo ang pamahalaan ng mga sumusunod na pag-uutos noong 11:15am ng March 15. [Read More]

“Multilingual Hotline” para sa mga dayuhang biktima ng Touhoku earthquake out at Pacific ocean – 27

Ika-14 ng Marso, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific ocean Impormasyon sa pinsala, Translesyon Ika-27 “Multilingual Hotline” para sa mga dayuhang biktima ng Touhoku earthquake out at Pacific ocean Mula sa ika-14 ng Marso, nagbibigay ng impormasyon ukol sa pamumuhay sa lugar na sinalanta(affected [Read More]

Impormasyon ukol sa operation ng Immigration – 26

Ika-14 ng March, 2011 09:45 Impromasyon tungkol sa kalamidad Impormasyon ukol sa operation ng Immigration Impormasyon ukol sa operation ng Immigration Bumalik na ang kuriente sa Sendai Immigration Bureau sa umaga ng Marso 13, at sa hapon din ng nabanggit na araw ay naayos na rin ang pagpapanumbalik ng serbisyo/operation. Ang Sendai Immigration Bureau ay muling [Read More]

Impormasyon ukol sa “planned Brown-out” – 25

Ika-14 ng Marso,2011 15:15 Impromasyon tungkol sa kalamidad Impormasyon ukol sa “planned Brown-out”(2) Kapag walang kuriente, hindi magagamit ang mga electric appliances. Mangyaring i-check lamang ang mga bagay na nakasaksak. Hindi rin puwedeng mag-charge ng batteria ng mobile phone. Maari ding walang ilaw sa mga traffic lights o signals sa labas, at hindi aandar ang [Read More]

Mag―ingat sa mga alanganing balita No.1 – 24

Ika-14 ng Marso, 2011 14:40 Impormasyon tungkol sa kalamidad Mag―ingat sa mga alanganing balita No.1 Mag―ingat sa mga alanganing balita May mga alaganing balita, haka-haka o sabi-sabi lamang. Hindi totoo ang mga sumusunod na mga balita. “ Pinapalikas ng gobyerno ang kalahati ng populasyon ng bansang Hapon sa ibang bansa” “Kumakalat ang radiation mula sa mga nuclear plant at [Read More]