Archive for the Category: Tagalog

Mag―ingat sa mga alanganing balita No.1 – 22

Marso 12, 2100 24:00 The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific ocean Impromasyon ng Sakuna; numerong 22 (Maraming lugar na delikado.) Mag―ingat sa mga alanganing balita No.1 Maraming sirang gusali at kalsada ang iniwan ng sakuna, ito ay mapanganib. Kayo po ay hinihikayat naming tumuloy muna sa evacuation center o sa mga [Read More]

Sa mga walang tubig, kuryente, gas at iba pa – 21

Marso 12, 2100 24:00 The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific ocean Impromasyon ng Sakuna; numerong 21 (Sa mga walang tubig, kuryente, gas at iba pa) Sa pangyayaring mawalan kayo ng tubig, kuryente o gas dahil sa sakuna. Maari lamang pong maghintay at ito po ay ginagawan ng karampatang solusyon ng [Read More]

Punta kayo sa evacuation center – 20

Marso 12, 2100 24:00 The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific ocean Impromasyon ng Sakuna; numerong 20 (Punta kayo sa evacuation center.) Kung nasira ang inyong bahay o mukhang nasa panganib ito maaaring pumunta sa malapit na evacuation center sa inyong lugar. Ang evacuation center po ay bukas sa lahat ng [Read More]

The Multilingual Support Center – 19

Marso 12, 2100 24:00 The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific ocean Impromasyon ng Sakuna; numerong 19 (The Multilingual Support Center) Kami ay magbibigay ng impormasyon sa mga dayuhan sa iba’t ibang salita/lengguahe. Paki balita na lang ang mga impormasyong aming ihahayag sa mga taong malapit sa inyong lugar. Nandito ang [Read More]

Tungkol sa pagkain – 18

Ika-12 ng Marso, 2011 24:00 0-9 Tungkol sa pagkain. Kumain lamang po kayo sa evacuation center at iwasang kumain sa ibang lugar. Huwag po ninyong kainin ang lumang pagkain na natira sa bahay. Dapat laging malinis ang inyong paligid upang maiwasan ang sakit o “food poisoning”. 【Impormasyon sa pagkontak】 The multilingual support center for the [Read More]

Marami pa ang mahinang lindol – 17

Ika-12 ng Marso, 2011 24:00 0-8 Marami pa ang mahinang lindol Kapag may nangyari ang lindol na malakas, mangyayari din ang paulit-ulit na mahinang lindol nang maraming beses. Mawawala at magiging mahina ito nang unti-unting. Huwag po kayong mag-alala. 【Impormasyon sa pagkontak】 The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean   email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Mahirap po ang umuwi sa inyong bansa sa kasalukuyan – 16

Ika-12 ng Marso, 2011 24:00 0-7 Mahirap po ang umuwi sa inyong bansa sa kasalukuyan. Kahit nais ninyong umuwi sa Pilipinas, mahirap po ang umuwi dahil hindi gumagalaw ang mga tren , bus at eroplano. Huwag po munang isipin na umuwi at pahinga muna kayo dito. Huwag po kayong mag-alala sa mga bagay tungkol sa imigrasyon [Read More]

Ukol sa Trasportasyon – 15

Marso 12, 2011 24:00 (Ukol sa Trasportasyon) Sira ang mga kalsada at riles ng tren ngayon. Maaari lamang na huwag munang maglakbay at manatili sa evacuation center. Kasalukuyang ginagawa ang mga kalsada at riles ng tren kaya’t huwag mag-alala. Kapag nanumbalik na ang mga kalsada at riles ng tren, ipaaalam namin sa inyo. 【Impormasyon sa [Read More]

Pakiusap, alagaan mo ang iyong kalusungan – 14

Marso 12, 2011 24:00 (Pakiusap, alagaan mo ang iyong kalusungan) Uminom ka ng sapat na tubig. Mahalaga rin ang ehersisyo at ang pagtulog ng tama. Noong nangyari ang kalamidad, maraming tao ang hindi nakatulog at nakakaing mabuti. Palaging isaisip na mamuhay ng malusog. 【Impormasyon sa pagkontak】  The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out [Read More]

Maaring kumuha ng tunay na impormasyon – 13

Marso 12, 2011 24:00 The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific ocean (Maaring kumuha ng tunay na impormasyon.) Maaring kumuha ng opisyal na impormasyon mula sa pamahalaan, prefecture o local government. Minsan may impormasyon o tsismis na mali. Kaya alamin muna natin ang totoong pangyayari bago tayo mag-alala. 【Impormasyon sa pagkontak】 [Read More]