Archive for the Category: Tagalog

Ang mga lugar na nasa loob ng 20KM mula sa nuclear plant ay itinuturing bilang “Caution Zone” – 127

Ika-21 ng Abril, 2011 Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean  Filipino No. 127 Ang mga lugar na nasa loob ng 20KM mula sa nuclear plant ay itinuturing bilang “Caution Zone”   Sa Abril 21, ang pamahalaan ay nag-anunsyo na ang mga lugar na nasa loob [Read More]

Mag-ingat sa mga panloloko – 126

Ika-20 ng Abril, 2011 18:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean Filipino No.126 Mag-ingat sa mga panloloko Kapag nagkakagulo ang kalipunan katulad ng matinding lindol, madalas mangyari ang masamang negosyo na gumagamit ng sakuna, at panloloko na gumagamit ng pusong nag-aalala o kabutihan [Read More]

Impormasyon tungkol sa Emergency Safety Check – 125

Ika-20 ng Abril, 2011 18:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean Filipino No.125 Impormasyon tungkol sa Emergency Safety Check Ang Emergency safety check o “Oukyu Kikendo Hantei” ay isang pag-chcheck ng mga bahay o building na nasalanta ng lindol para malaman kung gaano [Read More]

Impormasyon ukol sa Mitsubishi Corporation Urgent Scholarship program – 124

Ika-20 ng Abril, 2011 18:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean Filipino No.124 Impormasyon ukol sa Mitsubishi Corporation Urgent Scholarship program The Japan Educational Exchanges and Services ay nagsimula ng urgent scholarship program sa tulong ng Mitsubishi Corporation. Tumatanggap sila ng aplikasyon ngayon [Read More]

Ukol sa Certificate of Disaster Victim(Risai Shomei) – 123

Ika-20 ng Abril, 2011 18:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean  Filipino No. 123 Ukol sa Certificate of Disaster Victim(Risai Shomei) Ang mga biktima ng kalamidad na tulad ng mga nasiraan ng bahay ay kinakailangang magkaroon at magpakita ng ilang importanteng dokumento/sertipikasyon para matamasa ang mga [Read More]

Impormasyon ukol sa pagsuporta sa pansamantalang pag-aayos ng bahay – 122

Ika-18 ng Abril, 2011 16:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean  Filipino No. 122 Impormasyon ukol sa pagsuporta sa pansamantalang pag-aayos ng bahay Kung paaayusin ninyo ang bahay na nasira dahil sa Tohoku Earthquake out at Pacific Ocean, matatanggap ninyo ang suporta sa bayad. [Read More]

Pagtanggap ng mga Kabataang Naapektahan sa mga Pampublikong Eskuwelahan – 121

Ika-18 ng Abril, 2011 16:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean  Filipino No. 121 Pagtanggap ng mga Kabataang Naapektahan sa mga Pampublikong Eskuwelahan Siguro’y maraming magulang ang nag-aalala sa bagong papasukan ng anak nila dahil sa paglipat sa ibang lugar at di na makapasok [Read More]

Tungkol sa pondo para sa pagsasaayos ng pamumuhay ng mga biktima ng kalamidad – 120

Ika-18 ng Abril, 2011, 16:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean  Filipino No. 120 Tungkol sa pondo para sa pagsasaayos ng pamumuhay ng mga biktima ng kalamidad Batay sa batas para sa pagsasaayos ng pamumuhay ng mga biktima ng kalamidad oNatural Disaster Victims Relief [Read More]

Pamamaraan para sa Pagsasaayos sa Fukushima Daiichi Nuclear Plant – 119

Ika-18 ng Abril 2011 17:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.119 Pamamaraan para sa Pagsasaayos sa Fukushima Daiichi Nuclear Plant Sa Abril 17, 2011 naglabas ng anunsyo ang Tokyo Electric Power Company ang kanilang isinasagawang hakbang at pamamaraan upang maisaayos ang aksidenteng nangyari sa Fukushima Daiichi Nuclear Plant. Ang mga sumusunod ang mga pangunahing layunin ng [Read More]

Ukol sa tulong sa gastos ng estudyanteng dayuhan para makabalik sa Japan – 118

Ika-15 ng Abril, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 118 Ukol sa tulong sa gastos ng estudyanteng dayuhan para makabalik sa Japan Maraming estudyanteng dayuhang umuwi sa kani-kanilang bansa nang pansamantala pagkatpos ng lindol. Nagpasiya ang Japanese Government na magbigay ng airplane ticket sa kanila para makabalik sa Japan. Ang mga bibigyan ng airplane [Read More]