Archive for the Category: Tagalog

Pagbabawas at Paglilibre ng Pampagamot (Kasunod ng Ika-8ng Paalaala)- 117

Ika-15 ng Abril, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean  Filipino No. 117 Pagbabawas at Paglilibre ng Pampagamot (Kasunod ng Ika-8ng Paalaala) Ang Minstry of Health, Labour and Welfare ay naglilibre ng pagpagamot sa ospital ng mga taong naapektuhan. Ang mga nawalan ng [Read More]

Pagbabayad ng provisional compensation payment – 116

Ika-15 ng Abril 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.116 Pagbabayad ng provisional compensation payment Ang Tokyo Electric Power Company(TEPCO) ay nag-anunsyo na magbibigay ng provisional compensation para mabayaran ang pang-araw-araw na pangagailangan ng mga apektado ng pagkalat ng radiation ng nuclear plant noong ika-15 ng Abril. Ang mga maaaring tumangap ng konpensasyon na ito ay [Read More]

Para sa mga kababaihang buntis – 115

Ika-13 ng Abril, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.115 Para sa mga kababaihang buntis Karamihan sa mga evacuation center ay kulang ang tubig, minsan madumi ang CR at hindi nakakaligo nang maayos. Dahil dito mahirap panatilihin ang kalinisan ng ari ng babae at maaaring mangati. Dadami rin ang vaginal discharge o “white mens” habang [Read More]

Ukol sa mga aftershock – 114

Ika-13 ng Abril, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 114 Ukol sa mga aftershock Siguro nababagabag pa kayo kasi malalaking aftershock ay nangyayari pa kahit isang buwan ang nakalipas mula noong malaking lindol. Iyong unang malaking lindol ay tinatawag na main shock, at mga lindol na kasunod ay tinatawag na aftershock. Napakalaking magnitude 9.0 [Read More]

International Nuclear Events Scale (INES) Level 7 – 113

Ika-13 ng Abril 2011, 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 113 International Nuclear Events Scale (INES) Level 7 Noong ika-12 ng Abril, pansamantalang ipinalagay ng gobyerno sa Level 7 ang aksidente sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. Ito ay tumaas ng dalawang grado mula sa Level 5 na inihayag noong ika-18 ng Marso. Ngunit hindi [Read More]

Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant “Planned Evacuation Area” – 112

Ika-11 ng Abril, 2011 18:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 112 Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant “Planned Evacuation Area” Ayon kay Chief Cabinet Secretary Edano sa press conference kaninang hapon, nagpasiya silang gawing “planned evacuation area” ang mga lugar na nasa labas ng 20km radius ng Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant at may posibilidad na [Read More]

Bago kayo mag-loan – 111

Ika-11 ng Abril, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.111 Bago kayo mag-loan Inihayag po namin ang impormasyon tungkol sa loan o pag-uutang para sa mga apektado ng kalamidad, tulad ng no.69, 81, 97 at 105. Kung nais ninyong gamitin ang mga loan system na nakasaad sa naturang impormasyon, siguraduhin ang mga bagay na sumusunod. [Read More]

Impormasyon ukol sa pagbabawal ng pagpapadala at pagkain ng mga produktong agrikultura at livestock – 110

ika-11 ng Abril 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa Kalamidad No.110 Impormasyon ukol sa pagbabawal ng pagpapadala at pagkain ng mga produktong agrikultura at livestock Ipapahayag po namin sa inyo ang karagdagang impormasyon tungkol sa pagbabawal ng pagpapadala at pagkain ng mga produktong agrikultura at livestock at isda na hindi po pinahayag sa No66. Ang mga [Read More]

Pag-report ng bagong address sa post office – 109

Ika-11 ng Abril 2011 14:00 Tungkol sa Kalamidad No.109 Pag-report ng bagong address sa post office Kung ang mga evacuees ay mayroon ng bagong address, magsadya sa post office at isumite ang “Tenkyo Todoke” (Report of change of address). Kung i-report ito, kahit dating address ang nakalagay sa mga sulat, ipapadala ito sa bagong address ng [Read More]

Pagbabahagi ng Gienkin Donasyon – 108

Ika-11 ng Abril 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa Kalamidad No.108 Pagbabahagi ng Gienkin Donasyon Nagpasiya ang Gobiyerno ng pamantayang halaga ng unang pagbabahagi ng gienkin donasyon noong ika-8 ng Abril, Biyernes. 128.3 bilion yen na ang nakatipon bilang donasyon o iba pa mula sa buong mundo, na inukol sa kalamidad na ito. Halaga ng Unang [Read More]