Archive for the Category: Tagalog

Hindi na isasagawa ang Planned brown-out nang karaniwan – 107

Ika-8 ng Abril 2011 17:00 Tungkol sa Kalamidad No.107 Hindi na isasagawa ang Planned brown-out nang karaniwan Ihinayag ng Tokyo Electric Power Company na hindi na isasagawa ang planned brown-out noong ika-8 ng Abril. Ngunit ganoon, kailangan pa rin ang inyong pag-unawa sa pagtitipid ng koryente dahil maaari magkaroon ng pagbabago ng klima o problema [Read More]

Tungkol sa muling pagpasok sa bansang Hapon (reentry) ng mga estudyanteng dayuhan (2) – 106

Ika-8 ng Abril, 2011, 12:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 106 Tungkol sa muling pagpasok sa bansang Hapon (reentry) ng mga estudyanteng dayuhan (2) Nakasigurado na ang mga detalye tungkol sa muling pagpasok sa bansang Hapon (reentry) ng mga estudyanteng dayuhan (naiulat sa impormasyon No.91).  Kung “Student”(“Ryugaku” o pag-aaral sa ibang bansa) ang uri ng [Read More]

Welfare Fund Loan for Single Mother Families and Widows – 105

Ika-8 ng Abril 2011 12:00 Impormasyon tungkol sa Kalamidad No.105 Welfare Fund Loan for Single Mother Families and Widows Ang mga single mothers at menor de edad (wala pang 20 anyos) na walang magulang ay maaring umutang na walang interest o mababa lang ang interest kapag kailangan ng pera para sa pag-aayos o paglipat ng bahay, [Read More]

Kunsultasyon tungkol sa trabaho 2 (Kunsultasyon tungkol sa trabaho twing Sabado, Linggo, pista opisyal) – 104

Ika-8 ng Abril 2011, 12:00 Impormasyon ng kalamidad No. 104 Kunsultasyon tungkol sa trabaho 2 (Kunsultasyon tungkol sa trabaho twing Sabado, Linggo, pista opisyal) Para sa mga walang trabaho at sa mga naghahanap ng trabaho ay maaaring pumunta sa HELLO WORK (Public Employment Security Offices). Maaari kayong kumunsulta tungkol sa trabaho sa mga sumusunod na [Read More]

Kung nais ninyong mag-volunteer sa napinsalang lugar – 103

Ika-6 ng Abril 2011 Tungkol sa kalamidad No.103 Kung nais ninyong mag-volunteer sa napinsalang lugar, Kung nais ninyong mag-volunteer, magpa-rehistro lamang po sa mga “Disaster Volunteer Centers” na natatagpuan sa mga bawat bayan. Kung kayo ay marunong magsalita, magbasa at sumulat ng salitang Hapon, kahit taga-saan man kayo o anong natinality, maaari po kayong magparehistro doon [Read More]

Bigyan ng kaukulang pansin at kalinga ang mga bata – 102

Ika-6 ng Abril 2011 Tungkol sa kalamidad No.102 Bigyan ng kaukulang pansin at kalinga ang mga bata Unting-unting bumabalik sa normal ang mga lifelines at medyo umiinit ang panahon. Sa ganitong klima, unti-unti ring gumagaan ang kalooban ng mga tao. Ang tagsibol ay panahon ng pagsisimula ng bagong semestre at bagong buhay. Sa ganitong panahon, karaniwang [Read More]

Para sa mga taong walang-bisa na ang Certificate of Eligibility – 101

Ika-6 ng Abril, 2011 Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 101 Para sa mga taong walang-bisa na ang Certificate of Eligibility Karaniwan, tatlong buwan ang takdang panahon ng Certificate of Eligibility. Nguni’t ngayon, kung nagpaliban kayo ng pagpasok sa Japan dahil sa epekto ng lindol at hindi nakapasok sa bansa sa loob ng takdang panahon, ituturing [Read More]

Tungkol sa Gienkin donasyon – 100

Ika-4 ng Abril, 2011 Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 100 Tungkol sa Gienkin donasyon Tinatanggap ang gienkin (義援(ぎえん)金(きん)) donasyon para sa mga naapektahan ng kalamidad. Kadalasan may mga Gienkin Box o Donation Box [Read More]

Tungkol sa libreng mail / SAIGAI YUBIN para sa mga biktima ng kalamidad – 99

Ika-4 ng Abril, 2011 Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 99 Tungkol sa libreng mail / SAIGAI YUBIN para sa mga biktima ng kalamidad Ang “Nihon Yubin” ay nagpapadala ng mga koreo nang libre (walang bayad) galing sa mga napinsalang lugar para sa mga biktima ng kalamidad na walang selyo o post card. Ito’y hanggang sa [Read More]

Pagwithdraw ng pera sa bangko kung saan wala kayong deposit – 98

Ika-3 ng Abril, 2011 Tungkol sa Kalamaidad No.98 Pagwithdraw ng pera sa bangko kung saan wala kayong deposit Magsisimula ang pagbibigay serbisyo ng madaling paraan ng pagwithdraw ng pera sa mga lugar kung saan nag-evacuate ang mga biktima ng kalamidad. Kung may bankbook o Inkan(personal seal) o iba pang papeles(tulad ng driver’s license) na nagpapatunay ng [Read More]