Archive for the Category: Tagalog

Tungkol sa pagpapautng /loan ng mga gastos para sa pamumuhay at kapakanan – 97

Ika-3 ng Abril, 2011 Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 97 Tungkol sa pagpapautng /loan ng mga gastos para sa pamumuhay at kapakanan Ang mga pamilyang napinsala ng lindol ay puwedeng umutang ng gastos para sa pamumuhay hanggang 100,000 Yen. Ang mga pamiliyang may namatay o may kailangang alagaan ay puwedeng umutang hanggang 200,000 Yen. ○Panahon [Read More]

Paggawa ng napkin sa pamamagitan ng tela – 96

Ika-2 ng Abril, 2011 17:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.96 Paggawa ng napkin sa pamamagitan ng tela Ang napkin ay isa sa mga importanteng kinakailangan para sa mga kababaihan. Habang kulang pa ang mga gamit na kinakailangan sa pang-araw-araw na buhay, makakagawa kayo ng napkin nang madali sa pamamagitan ng telang madaling makakasipsip ng tubig [Read More]

Pag-alaga ng bata sa panahon ng emerhensiya “Pag-alaga sa kalooban ng mga bata” – 95

Ika-2 ng Abril, 2011 Tungkol sa kalamidad No.95 Pag-alaga ng bata sa panahon ng emerhensiya “Pag-alaga sa kalooban ng mga bata” Pareho lang sa mga matatanda, nag-aalala din ang mga bata dahil sa kanilang karanasan sa kalamidad. Maiging ibahagi ng mga matatanda ang mga saloobin nila sa mga bata nang sa gayon ay mapanatag din ang [Read More]

Konsultasyon sa iba’t ibang wika – 94

Ika-2 ng Abril 2011, 17:00 Impormasyon ng kalamidad No. 94 Konsultasyon sa iba’t ibang wika Sa mga International Associations (Kokusai Koryu Kyoukai) sa disaster area o malapit na prefecture, maaari po kayong kumunsulta [Read More]

Pag-aalaga ng bata kapag may emergency “Alagaaan natin ang lahat ng mga bata” – 93

Uno ng Abril,2011 17:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.93 Pag-aalaga ng bata kapag may emergency “Alagaaan natin ang lahat ng mga bata” Laging kinakabahan at nagsisikap po talaga ang mga magulang sa napinsalang lugar dahil kailangan nilang mag-alaga ng mga kanilang anak. Natural lamang ang umiyak at mag-ingay ang mga bata sa ganitong situwasyon. Sana [Read More]

Para makatulog nang mabuti sa evacuation center – 92

Ika-1 ng Abril, 2011 17:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.92 Para makatulog nang mabuti sa evacuation center May mga tao sigurong kulang ang tulog dahil sa katagalan ng pag-sstay sa evacuation center. Subukan ninyo ang mga susunod para makatulog kayo ng mabuti. ○Maarawan kayo at galawin ang katawan ninyo sa labas pag sa araw. Magiging [Read More]

Tungkol sa muling pagpasok sa bansang Hapon (reentry) ng mga estudyanteng dayuhan – 91

Ika-31 ng Marso, 2011, 18:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 91 Tungkol sa muling pagpasok sa bansang Hapon (reentry) ng mga estudyanteng dayuhan Nagpahayag ang Ministry of Justice na gagawin simple ang paraan para kunin ang Visa. Gagawin daw ito upang ang mga estudyanteng dayuhan ay makapasok uli sa Japan kahit umalis sila sa bansa [Read More]

Gawaing boluntaryo (Volunteer Activities) sa napinsalang lugar – 90

Ika-30 ng Marso, 2011, 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 90 (タガログ語) Gawaing boluntaryo (Volunteer Activities) sa napinsalang lugar Ang NGO “Peace Boat”(head office: Shinjuku, Tokyo) ay nagsisimulang magpadala ng mga volunteers sa napinsalang lugar. Ang mga gawain ng volunteers ay pagluluto; tulong sa Evcuation Center; paghahakot ng lupa, buhangin at labi(debris) ng nasirang gusali, [Read More]

Telephone Konsultasyon sa Abogado – 89

Ika-30 ng Marso 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.89 Telephone Konsultasyon sa Abogado Maari po kayong kumonsolta sa mga abugado sa telepono tungkol sa inyong Visa, trabaho, pasahod, sangla, upa at iba pa. Libre po ang konsultasyon, pero kayo po ang magbayad ng gastos sa telepono. Dalawang abogado ay nakahanda sa inyong tulong sa dalawang linya [Read More]

Pagsangguni tungkol sa Visa – 88

Ika-29 ng Marso 2011, 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 88 Pagsangguni tungkol sa Visa Kung may itatanong kayo tungkol sa inyong visa, puwede kayong kumunsulta sa “Information Center” sa loob ng immigration office sa telepono. Makakuha kayo ng pankalahatang impormasyon tungkol sa visa o sa inyong pananatili. Kung may tanong na kinakailangan ang isang [Read More]