Archive for the Category: Tagalog

Pagsangguni tungkol sa trabaho – 87

Ika-29 ng Marso 2011, 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 87 Pagsangguni tungkol sa trabaho Kung wala kayong trabaho o naghahanap ng trabaho, pumunta kayo sa “Hello Work”. Sa Tokyo, Osaka at Nagoya, puwede ring kumunsulta nang libre sa Employment Service Center for Foreigners. Kung kailangan ninyo ang tulong ng tagapagsalin (interpreter) sa Sentro, tumawag [Read More]

Nagsimula na ang pagtulong ng mga dayuhan na nakatira sa Japan para sa mga nasalanta – 86

Ika-29 ng Marso, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.86 Nagsimula na ang pagtulong ng mga dayuhan na nakatira sa Japan para sa mga nasalanta Sumusuporta din sa mga nasalanta ang mga dayuhan na nakatira sa iba’t ibang bahagi ng Japan. Sa isang non-profit organization o NPO sa Suzuka City ng Mie prefecture na tinatawag [Read More]

Paggalang sa mga may allergy at iba pa – 85

Ika-29 ng Marso 14:00 Tungkol sa Kalamidad No.85 Paggalang sa mga may allergy at iba pa Ang mga may allergy sa pagkain ay maaring magkadiarrhea o masuka kung kumain ng harina, itlog o iba pang pagkain na posibleng magdulot ng allergy, na kung matindi and epekto ay maari ding ikamatay.At mayroon din mga hindi nakakain ng [Read More]

Tungkol sa pag-extend at pag-papareissue ng lisensya sa pagmamaneho (driver’s license) – 84

Ika-28 ng Marso 2011, 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 84 Tungkol sa pag-extend at pag-papareissue ng lisensya sa pagmamaneho (driver’s license) Mae-extend ang lisensya hanggang August 31 ng mga taong nakatira sa mga napinsalang lugar(*) at may lisensya sa pagmamaneho (driver’s license) na mawawalang bisa pagkatapos ng March 11. Tandaan na kailangang tapusin ang [Read More]

Impormasyon ukol sa ASHINAGA speciall financial support at scholarship – 83

Ika-28 ng Marso, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.83 Impormasyon ukol sa ASHINAGA speciall financial support at scholarship Ang ASHINAGA o あしながいくえいかい ay nagbibigay ng special financial support na tinatawag na “one-time relief payment” sa mga estudyanteng napinsala sa kasalukuyang kalamidad sa Tohoku. ◇Ang mga bibigyan ng support Ang mga estudyante o magiging estudyante [Read More]

Impormasyon ukol sa pag-aaply sa pansamantalang pabahay – 82

Ika-28 ng Marso, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.82 Impormasyon ukol sa pag-aaply sa pansamantalang pabahay May mga lugar na nagsimula na ng pagtanggap ng pag-aaply sa pansamantalang pabahay o “KASETSU JUTAKU” na ihahandog ng gobiyerno. Makakapasok kayo sa pansamantalang pabahay kung nawala na ang bahay ninyo at hindi rin ninyo kayang umupa o [Read More]

Ang mga sistema para masuportahan ang mga gastusin para sa araw-araw na pangangailangan – 81

Ika-28 ng Marso 2011 Tungkol sa Kalamidad No.81 Ang mga sistema para masuportahan ang mga gastusin para sa araw-araw na pangangailangan May mga ilang public support system na tutulong sa mga biktima ng kalamidad para magkaroon sila ng perang pangbayad para sa araw-araw na pangangailangan ○Ang abuloy sa mga naiwang pamilya (Condolence money for natural disaster/ Saigai Choui Kin)   Saigai [Read More]

Ukol sa pag-uwi – 80

Ika-27 ng Marso, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad Ukol sa pag-uwi Ang Japan Office ng International Organization for Migrants (IOM) ay sumusuporta sa mga dayuhan na nais umuwi sa kanilang bansa dahil sa pagkapinsala ng nakaraang lindol. http://www.iomjapan.org/act/act_061.cfm 【Para sa karagdagang impormasyon】 The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean [Read More]

Kalagayan ng muling pagbibigay serbisyo ng tren sa Tohoku Area (As of March 26) – 79

Ika-27 ng Marso 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.79 Kalagayan ng muling pagbibigay serbisyo ng tren sa Tohoku Area (As of March 26) <Shinkansen> 【Tohoku Shinkansen】May 10 round trip sa pagitan ng Shin Aomori at [Read More]

Tungkol sa withdrawal o paglalabas ng pera sa bangko sa lugar na nagkaroon ng kalamidad – 78

 Ika-27 ng Marso 2011, 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.78 Tungkol sa withdrawal o paglalabas ng pera sa bangko sa lugar na nagkaroon ng kalamidad. Kung may deposito kayo sa bangko at nawalan ng libreta (passbook), panatak (seal) o cash card, puwede kayong kumuha ng pera basta may dala kayong mga dokumentong nagpapatunay ng inyong [Read More]