Archive for the Category: Tagalog

Mag-ingat kayo sa pagkalason ng carbon monoxide – 77

Ika-26 ng Marso, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.77 Mag-ingat kayo sa pagkalason ng carbon monoxide. Sa mga evacuation center sa lugar na nasalanta na wala pang kuryente, at sa mga lugar na may nakatakdang brown out(Planned Brown-out) tulad ng Kanto area ay ginagamit ang generator para magkaroon ng kuryente. Nasa labas ng building [Read More]

Huwag kayong mataranta sa biglang brown out – 76

Iika-26 ng Marso, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.76 Huwag kayong mataranta sa biglang brown out Ang Tokyo Electric Power Company (TEPCO) ay nagsasagawa ngayon ng nakatakdang brown out(Planned Brown out) sa Tochigi, Ibaraki, Gunma, Chiba, Kanagawa, Tokyo, Saitama, Yamanashi at Shizuoka prefecture. Magbabago naman araw-araw ang lugar at oras ng brown out. Posible [Read More]

Ukol sa pag-eextend ng visa (Ika-2) – 75

Ika-26 ng Marso 2011, 15:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 75 Ukol sa pag-eextend ng visa (Ika-2) Tulad ng inihayag sa Impormasyon No. 48 noong ika-19 ng Marso, kung hindi kayo makakapunta sa immigration at makakapag-extend ng visa dahil sa lindol, kahit hindi kayo pumunta sa immigration ngayon din, pwede kayong magpa-extend. Ang mga taong [Read More]

Ingat kayo sa pagkain, at panatilihin maayos ang kalagayan ng inyong katawan – 74

Ika-25 ng Marso, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad Ingat kayo sa pagkain, at panatilihin maayos ang kalagayan ng inyong katawan Batay sa karanasan ng nakaraang malaking kapahamakan, nalaman nating tumataas ang blood pressure kung tumatagal ang pagtigil sa Evacuation Center. Dahil sa stress at kakulangan ng tulog pagkatpos ng kapahamakan, maaaring gusto ninyong kumain ng [Read More]

Mag-ingat kayo sa mga haka-haka at tsismis – 73

Ika-25 ng Marso, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.73 Mag-ingat kayo sa mga haka-haka at tsismis ・”Isasagawa ang nakatakdang brownout sa buong Japan, hindi lang sa sakop ng Tokyo Electric Power Company.” ・“Ititigil ang pagpapadala ng mga relief goods tulad ng pagkain at gasolina.” ・“Maraming mga masasamang gawain ang nangyayari tulad ng pagnanakaw ng [Read More]

Website ng kaligtasan kumpirmasyon sa iba’t ibang wika – 71

Ika-25 ng Marso 2011, 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.71 Website ng kaligtasan kumpirmasyon sa iba’t ibang wika Sa Ika-25 ng Marso, dalawang linggo ang nakaraan mula noong lumindol. Inihayag ng Japanese government na 17,541 na katao ay nawawala pa at mga 240,000 na katao o higit pa ay tumutuloy pa sa mga evacuation center. [Read More]

Tungkol sa pagpigil ng impeksiyon sa evacuation center – 70

Ika-24 ng Marso 2011, 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.70 Tungkol sa pagpigil ng impeksiyon sa evacuation center Dahil sa kakulangan ng pagkain at pahinga maaaring manghina ang katawan at magkasakit. Karaniwang sakit na pwedeng makuha ay trangkaso, sipon, at pagtatae, dulot ng paninirahan ng marami at sama-samang tao sa isang lugar. Para pagtigil ng [Read More]

Exemption sa pagbayad ng hulog sa National Health Insurance para sa mga apektado ng kalamidad o nawalan ng trabaho, at pamamaraan para magkaroon ng pangbayad para sa pang araw-araw na pangangailangan. – 69

Ika-24 ng Marso 2011, 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.69 Exemption sa pagbayad ng hulog sa National Health Insurance para sa mga apektado ng kalamidad o nawalan ng trabaho, at pamamaraan para magkaroon ng pangbayad para sa pang araw-araw na pangangailangan. 1.Exemption sa pagbayad ng hulog sa National Health Insurance para sa mga apektado ng [Read More]

Impormasyon ukol sa pagbabawal ng pagpapainom ng tubig na galing sa gripo sa mga sanggol (No.2) – 68

Ika-24 ng Marso, 2011 16:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.68 Impormasyon ukol sa pagbabawal ng pagpapainom ng tubig na galing sa gripo sa mga sanggol (No.2)  Sa ika-24 ng Marso, ang gobiyerno ng Chiba ay nagpahayag na nakita sa dalawang water purifying plant sa Chiba ang isang klaseng material na may halong radiation na tinatawag [Read More]

Para sa mga taong may iniinom na gamot – 67

Ika-23 ng Marso, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.67 Para sa mga taong may iniinom na gamot Sa mga taong nakatira sa “Evacuation Center”, mayroon yatang taong umiinom ng gamot bago lumipat sa center. Ngunit, marami yatang hindi nakapagdala ng gamot nang lisanin ang bahay. Kung may sakit kayo at may iniinom na gamot [Read More]