Archive for the Category: Tagalog

Tungkol sa volunteer sa mga napinsalang lugar – 56

Ika-20 ng Marso, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.56 Tungkol sa volunteer sa mga napinsalang lugar Nais nyo po bang tumulong sa mga taong apektado sa lindol? Bagama’t hindi pa po nakapaghandang tumanggap ng volunteers ang mga napinsalang lugar dahil busy pa sila sa rescue o paghahanap ng nawawalang tao at pagpapagawa o pagpapaayos [Read More]

Tirahan para sa mga evacuees sa buong Japan- 55

Ika-20 ng Marso 2011, 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.55 Tirahan para sa mga evacuees sa buong Japan Nagsimula na ang pagtayo ng temporary housing sa mga lugar na naapektuhan ng kalamidad. May mga ibang lugar d [Read More]

Serbisyo hinggil sa safety confirmation ng mga dayuhan (Impormasyon sa pagkompirma kung ang mga dayuhan ay nakalabas na ng bansa.) – 54

Ika-20 ng Marso 2011, 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.54 Serbisyo hinggil sa safety confirmation ng mga dayuhan (Impormasyon sa pagkompirma kung ang mga dayuhan ay nakalabas na ng bansa.) May serbisyo para sa pag-kompirma kung ang isang dayuhan na naninirahan sa mga lugar na apektado ng kalamidad katulad ng Miyagi Prefecture, Iwate Prefecture, Fukushima [Read More]

Ukol sa pagkain na may “radiation” na lampas ng standard – 53

Ika-19 ng Marso, 2011 17:15 Impromasyon tungkol sa kalamidad No.53 Ukol sa pagkain na may “radiation” na lampas ng standard Noong ika-19 ng Marso, may lumabas na balita ukol sa pagkakaroon ng radiation sa spinach/HORENSO sa isang lugar ng Ibaraki prefecture at sa gatas sa Fukushima. Ang level o dami ng radiation nito ay lumampas [Read More]

Para sa mga taong may edad na nasa evacuation Center – 52

Ika-19 ng Marso, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad no.52 Para sa mga taong may edad na nasa evacuation Center Hindi po pwedeng gumawa ng daan sa evacuation center dahil magsiksikan at walang space. Sinsabi po ninyo siguro sa mga matatanda sa evacuation center, “Dyan na lang po kayo”. “Ako na po ang bahalang gawin [Read More]

Babala sa mga dumadalaw at volunteer sa evacuation center – 51

Ika-19 ng Marso, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.51 Babala sa mga dumadalaw at volunteer sa evacuation center Sa mga evacuation center, masikip at mahirap makapasok ang preskong hangin. Mahirap ding panatilihin ang kalinisan o sanitation dahil kulang ang mask at tubig na panghugas ng kamay at pangmomog.. Sa ganitong kalagayan, ang pinaka importante [Read More]

Impormasyon tungkol sa Nuclear Power Plant – 49

Ika-19 ng Marso 2011, 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.49 Impormasyon tungkol sa Nuclear Power Plant Nakasulat sa ibaba ang impormasyon tungkol sa evacuation. ■Mag-evacuate ang mga naninirahan sa loob ng 20KM mula sa Fukushima Daiichi nuclear plant at mga naninirahan sa loob ng 10KM mula sa Fukushima Daini nuclear power plant. ■ ■Huwag lumabas ng [Read More]

Ukol sa pag-eextend ng visa – 48

Ika-19 ng Marso 2011, 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.48 Ukol sa pag-eextend ng visa. Kung hindi kayo makakapunta sa immigration at makakapag-extend ng visa dahil sa lindol, kahit hindi kayo pumunta sa immigration ngayon din, pwede kayong magpa-extend. Ang mga taong mabibigyan ng naturang konsidarasyon at pwedng humaba ng period ng visa ay dapat [Read More]

Hindi magagamit ang ATM ng Mizuho Bank hanggang ika-21 – 47

Ika-19 ng Marso 2011, 15:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.47 Hindi magagamit ang ATM ng Mizuho Bank hanggang ika-21 Hindi umaandar ang lahat na ATM sa Mizuho Bank mula sa March 19 hanggang 21. Kung may account kayo sa Mizuho Bank at gustong mag-withdraw ng pera, pumunta lamang kayo sa head office o branch ng [Read More]

Alagaan natin ang mga kabataan na nasa evacuation center – 46

Ika-18 ng Marso, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.46 Alagaan natin ang mga kabataan na nasa evacuation center May mga kabataan siguro sa evacuation center na nahiwalay sa kanilang magulang o mag-isa lang sila nang buong araw. Obserbahan ninyo sila kung kasama ba nila ang kanilang magulang, may kausap ba sila atb. Huwag ninyong [Read More]