Archive for the Category: ภาษาไทย

กำหนดพื้นที่ในรัศมี 20 กิโลเมตรเป็น “เขตเตือนภัย” – 127

วันที่ 21 เมษายน 2011  ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 127 กำหนดพื้นที่ในรัศมี 20 กิโลเมตรเป็น “เขตเตือนภัย” วันที่ [Read More]

การกำหนด “พื้นที่แผนเขตอพยพ” โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ หมายเลข 1 จังหวัดฟุคุชิมา – 112

วันที่ 11 เมษายน 2011 18:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 112 การกำหนด “พื้นที่แผนเขตอพยพ” โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเ [Read More]

ข้อมูลภัยพิบัติ 3

ณ เวลา10.00 วันที่ 12 มีนาคม คาแนะนาในกรณีฉุกเฉิน มีคาสั่งในการอพยพไปยังคนที่อาศัยอยู่ภายในระยะ 10 กม. ของ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์สถานีฟุกุชิมะไดอิจิ, มีคาสั่งในการอพยพไปยังคนที่อาศัยอยู่ภายในระยะ 3 กม. ของ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ [Read More]