Archive for the Category: ภาษาไทย

สิ่งที่สามารถทำได้เพื่อตัวเอง – 129

วันที่ 22 เมษายน 2011 11:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 129 สิ่งที่สามารถทำได้เพื่อตัวเอง หลังจากภัยพิบัติ อ [Read More]

ประกาศเกี่ยวกับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาล (ต่อเนื่องจากประกาศฉบับที่ 8) – 117

วันที่ 15 เมษายน 2011 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 117 ประกาศเกี่ยวกับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาล (ต่อเนื่อ [Read More]

สำหรับท่านที่กำลังตั้งครรภ์ – 115

วันที่ 13 เมษายน 2011 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 115 สำหรับท่านที่กำลังตั้งครรภ์ ภายในสถานอพยพลี้ภัยน [Read More]

วิธีการทำผ้าอนามัยด้วยผ้า – 96

วันที่ 2 เมษายน 2011 เวลา 17:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 96 วิธีการทำผ้าอนามัยด้วยผ้า สำหรับผู้หญิงผ้าอนา [Read More]

การดูแลเด็กในภาวะฉุกเฉิน (การดูแลทางด้านจิตใจ) – 95

วันที่ 2 เมษายน 2011 เวลา 17:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ฉบับแปล ฉบับที่ 95 การดูแลเด็กในภาวะฉุกเฉิน (การดูแลทางด้านจิตใ [Read More]

เพื่อสามารถนอนหลับได้ภายในสถานที่หลบภัย – 92

เพื่อสามารถนอนหลับได้ภายในสถานที่หลบภัย – 92 วันที่ 1 เมษายน 2011 เวลา 17:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับท [Read More]

กรุณาคำนึงถึงผู้ที่มีอาการแพ้ต่างๆ – 85

วันที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 85 กรุณาคำนึงถึงผู้ที่มีอาการแพ้ต่างๆ ผู้ที่มีอ [Read More]

โปรดระวังไม่ให้ร่างกายของท่านเกิดภาวะคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพิษ – 77

วันที่ 26 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 77 โปรดระวังไม่ให้ร่างกายของท่านเกิดภาวะคาร์บอน [Read More]

ระวังเรื่องอาหาร และมาร่วมกันป้องกันสุขภาพกันเถอะ – 74

ระวังเรื่องอาหาร และมาร่วมกันป้องกันสุขภาพกันเถอะ- 74 วันที่ 25 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉ [Read More]

ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อในสถานที่หลบภัย – 70

ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อในสถานที่หลบภัย – 70 วันที่ 24 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบ [Read More]