Archive for the Category: ภาษาไทย

การดูแลเด็กในภาวะฉุกเฉิน (การดูแลทางด้านจิตใจ) – 95

วันที่ 2 เมษายน 2011 เวลา 17:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ฉบับแปล ฉบับที่ 95 การดูแลเด็กในภาวะฉุกเฉิน (การดูแลทางด้านจิตใ [Read More]

ภาษาต่างประเทศที่สามารถรับคำปรึกษาได้ทางโทรศัพท์ – 94

วันที่ 2 เมษายน 2011  เวลา 17:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 94 ภาษาต่างประเทศที่สามารถรับคำปรึกษาได้ทางโทรศ [Read More]

การเลี้ยงเด็กในยามฉุกเฉิน(มาช่วยกันดูแลเด็กกันเถอะ) – 93

การเลี้ยงเด็กในยามฉุกเฉิน(มาช่วยกันดูแลเด็กกันเถอะ) – 93 วันที่ 1 เมษายน 2011 เวลา 17:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉ [Read More]

กิจกรรมอาสาสมัครในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ – 90

วันที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 90 กิจกรรมอาสาสมัครในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ขณะน [Read More]

การปรึกษาทนายความทางโทรศัพท์ – 89

วันที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 89 การปรึกษาทนายความทางโทรศัพท์ ท่านสามารถปรึกษ [Read More]

การปรึกษาเรื่องการจัดหางาน – 87

วันที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 87 การปรึกษาเรื่องการจัดหางาน ขอให้ผู้ที่ว่างงา [Read More]

เริ่มมีการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่น – 86

วันที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 86 เริ่มมีการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากช [Read More]

เรื่อง การยืดกำหนดอายุใบอนุญาตขับขี่ และ การออกใบอนุญาตขับขี่ใหม่ – 84

วันที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 84 เรื่อง การยืดกำหนดอายุใบอนุญาตขับขี่ และ การ [Read More]

เรื่องเงินทุนการศึกษาขององค์การสนับสนุนนักศึกษาอาชินางะ(あしなが育英会(いくえいかい)) – 83

วันที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 83 เรื่องเงินทุนการศึกษาขององค์การสนับสนุนนักศึ [Read More]

การเปิดบริการการเดินรถไฟภูมิภาคโทโฮคุ : ณ วันที่ 26 มีนาคม – 79

วันที่ 27 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 79 การเปิดบริการการเดินรถไฟภูมิภาคโทโฮคุ : ณ วั [Read More]