Archive for the Category: ภาษาไทย

กำหนดจะไม่มีแผนการดับไฟ – 107

วันที่ 8 เมษายน 2011  17:00น ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 107 กำหนดจะไม่มีแผนการดับไฟ บริษัทการไฟฟ้าโตเกียว(อีเล [Read More]

กรุณาอย่าตื่นตระหนกกับการตัดไฟอย่างกระทันหัน – 76

วันที่ 26 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 76 กรุณาอย่าตื่นตระหนกกับการตัดไฟอย่างกระทันหัน [Read More]