Archive for the Category: ภาษาไทย

วันที่ 21 มีนาคม 2011เวลา 14:00 น – 59

สภาพจราจรการไปเขตพื้นที่ประสบภัย(รถไฟ รถเมล์ ทางด่วน)- 59 วันที่ 21 มีนาคม 2011เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแป [Read More]

ข้อมูลความเสียหาย – 15

24:00น. วันที่ 12 มี.ค. 2011 ศูนย์สนับสนุนชาวต่างชาติที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหว ฉบับที่ 15 (การคมนาคมที่ใช้ไม่ได้ ) การคมนาคมทั้งเส้นทางรถไฟ และ ถนน ใช้ไม่ได้บางแห่ง [Read More]

ข้อมูลภัยพิบัติ 5

ขณะนี้เวลา 10:30 วันที่ 12 มีนาคม, Tohoku, ยามากาตะ, อาคิตะ, นากาโนะชินคันเซ็นและภูมิภาค JR Tohoku ไม่ทางาน 【ติดต่อได้ที่】 ศูนย์นานาชาติ สาหรับ แผ่นดินไหว โทโฮกุชิโฮ ไทเฮอิโย メール: tabumane110311@yahoo.co.jp

ข้อมูลภัยพิบัติ 4

ขณะนี้เวลา 10:30 วันที่ 12 มีนาคม, Tohoku, ยามากาตะ, อาคิตะ, นากาโนะชินคันเซ็นและภูมิภาค JR Tohoku ไม่ทางาน 【ติดต่อได้ที่】 ศูนย์นานาชาติ สาหรับ แผ่นดินไหว โทโฮกุชิโฮ ไทเฮอิโย メール: tabumane110311@yahoo.co.jp