Archive for the Category: ภาษาไทย

กำหนดพื้นที่ในรัศมี 20 กิโลเมตรเป็น “เขตเตือนภัย” – 127

วันที่ 21 เมษายน 2011  ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 127 กำหนดพื้นที่ในรัศมี 20 กิโลเมตรเป็น “เขตเตือนภัย” วันที่ [Read More]

โปรดระวังการต้มตุ๋นหลอกลวง – 126

วันที่ 20 เมษายน 2011 18:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 126 โปรดระวังการต้มตุ๋นหลอกลวง ขณะที่สังคมกำลังวุ่ยว [Read More]

กำหนดฉุกเฉินว่าด้วยระดับความเป็นอันตราย – 125

วันที่ 20 เมษายน 2011 18:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 125 กำหนดฉุกเฉินว่าด้วยระดับความเป็นอันตราย กำหนดฉุก [Read More]

ทุนสนับสนุนการศึกษาเร่งด่วนบริษัทมิตซูบิชิ – 124

วันที่ 20 เมษายน 2011 18:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 124 ทุนสนับสนุนการศึกษาเร่งด่วนบริษัทมิตซูบิชิ มูลนิ [Read More]

เอกสารรับรองความเสียหายจากภัยพิบัติ (ริไซโชวเมโชะ) – 123

วันที่ 20 เมษายน 2011 18:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 123 เอกสารรับรองความเสียหายจากภัยพิบัติ (ริไซโชวเมโช [Read More]

ระบบการซ่อมแซมบ้านเรือนกรณีฉุกเฉิน – 122

วันที่ 18 เมษายน 2011 16:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 122 ระบบการซ่อมแซมบ้านเรือนกรณีฉุกเฉิน หากจะซ่อมแซมบ [Read More]

เกี่ยวกับการรับเด็กจากพิ้นที่ประสบภัยพิบัติ เข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐ – 121

วันที่ 18 เมษายน 2011 16:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 121 เกี่ยวกับการรับเด็กจากพิ้นที่ประสบภัยพิบัติ เข้า [Read More]

เงินช่วยเหลือเพื่อสร้างชีวิตใหม่สำหรับผู้ประสบภัย – 120

วันที่ 18 เมษายน 2011 16:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 120 เงินช่วยเหลือเพื่อสร้างชีวิตใหม่สำหรับผู้ประสบภั [Read More]

ประกาศแผนการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาสารกัมมันตภาพรังสีจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์หมายเลข 1 จังหวัดฟุคุชิมา – 119

วันที่ 18 เมษายน 2011 17:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 119 ประกาศแผนการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาสารกัมมันตภาพร [Read More]

เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งสำหรับนักศึกษาต่างชาติ – 118

วันที่ 15 เมษายน 2011 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 118 เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการกลับเ [Read More]