Archive for the Category: ภาษาไทย

กำหนดจะไม่มีแผนการดับไฟ – 107

วันที่ 8 เมษายน 2011  17:00น ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 107 กำหนดจะไม่มีแผนการดับไฟ บริษัทการไฟฟ้าโตเกียว(อีเล [Read More]

ขั้นตอนการเดินทางกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งสำหรับนักเรียนต่างชาติ – 106

วันที่ 8 เมษายน 2011 12:00 น ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 106 ขั้นตอนการเดินทางกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งสำหร [Read More]

การให้กู้ยืมเงินสวัสดิการแก่มารดา บุตร และหญิงหม้าย – 105

วันที่ 8 เมษายน 2011 12:00น ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 105 การให้กู้ยืมเงินสวัสดิการแก่มารดา บุตร และหญิงหม้าย [Read More]

การปรึกษาเรื่องการจ้างงาน 2 (รับให้คำปรึกษาในวันหยุดราชการ) – 104

วันที่ 8 เมษายน 2011 12:00 น ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 104 การปรึกษาเรื่องการจ้างงาน 2 (รับให้คำปรึกษาในวันหย [Read More]

ข้อควรระวังสำหรับอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ – 103

วันที่ 6 เมษายน 2011 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 103 ข้อควรระวังสำหรับอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบ [Read More]

โปรดเฝ้าดูแลและคอยอยู่เคียงข้างเด็ก – 102

วันที่ 6 เมษายน 2011 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 102 โปรดเฝ้าดูแลและคอยอยู่เคียงข้างเด็ก ระบบสาธารณูปโ [Read More]

ผู้ที่วีซ่าหมดอายุ – 101

วันที่ 6 เมษายน 2011 17:30 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 101 ผู้ที่วีซ่าหมดอายุ โดยปกติวีซ่าจะมีอายุ 3 เดือน ห [Read More]

การบริจาคเงินเพื่อการช่วยเหลือ – 100

วันที่ 4 เมษายน 2011 ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 100 การบริจาคเงินเพื่อการช่วยเหลือ มีการรวบรวมเงินบริจาคเพื่อช [Read More]

ไปรษณีย์พื้นที่ประสบภัยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติ – 99

วันที่ 4 เมษายน 2011 ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 99 ไปรษณีย์พื้นที่ประสบภัยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประสบภัยพิ [Read More]

เรื่อง การถอนเงินสดนอกเหนือจากธนาคารที่เปิดบัญชีไว้ – 98

วันที่ 3 เมษายน 2011 ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 98 เรื่อง การถอนเงินสดนอกเหนือจากธนาคารที่เปิดบัญชีไว้ ได้เปิด [Read More]