Archive for the Category: ภาษาไทย

การปล่อยกู้เงินทุนสวัสดิการเพื่อการดำรงชีพ – 97

วันที่ 3 เมษายน 2011 ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 97 การปล่อยกู้เงินทุนสวัสดิการเพื่อการดำรงชีพ ครอบครัวผู้ประสบ [Read More]

วิธีการทำผ้าอนามัยด้วยผ้า – 96

วันที่ 2 เมษายน 2011 เวลา 17:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 96 วิธีการทำผ้าอนามัยด้วยผ้า สำหรับผู้หญิงผ้าอนา [Read More]

การดูแลเด็กในภาวะฉุกเฉิน (การดูแลทางด้านจิตใจ) – 95

วันที่ 2 เมษายน 2011 เวลา 17:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ฉบับแปล ฉบับที่ 95 การดูแลเด็กในภาวะฉุกเฉิน (การดูแลทางด้านจิตใ [Read More]

ภาษาต่างประเทศที่สามารถรับคำปรึกษาได้ทางโทรศัพท์ – 94

วันที่ 2 เมษายน 2011  เวลา 17:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 94 ภาษาต่างประเทศที่สามารถรับคำปรึกษาได้ทางโทรศ [Read More]

การเลี้ยงเด็กในยามฉุกเฉิน(มาช่วยกันดูแลเด็กกันเถอะ) – 93

การเลี้ยงเด็กในยามฉุกเฉิน(มาช่วยกันดูแลเด็กกันเถอะ) – 93 วันที่ 1 เมษายน 2011 เวลา 17:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉ [Read More]

เพื่อสามารถนอนหลับได้ภายในสถานที่หลบภัย – 92

เพื่อสามารถนอนหลับได้ภายในสถานที่หลบภัย – 92 วันที่ 1 เมษายน 2011 เวลา 17:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับท [Read More]

ขั้นตอนการทำ Re-entry ของนักศึกษาต่างชาติ – 91

วันที่ 31 มีนาคม 2011 เวลา 18:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 91 ขั้นตอนการทำ Re-entry ของนักศึกษาต่างชาติ กร [Read More]

กิจกรรมอาสาสมัครในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ – 90

วันที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 90 กิจกรรมอาสาสมัครในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ขณะน [Read More]

การปรึกษาทนายความทางโทรศัพท์ – 89

วันที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 89 การปรึกษาทนายความทางโทรศัพท์ ท่านสามารถปรึกษ [Read More]

การปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องวีซ่า – 88

วันที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 88 การปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องวีซ่า ข้อมูลข่าวสารเ [Read More]