Archive for the Category: ภาษาไทย

จำกัดการบริโภคและการขนส่งผลิตภัณฑ์การเกษตร – 66

จำกัดการบริโภคและการขนส่งผลิตภัณฑ์การเกษตร – 66 วันที่ 23 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉ [Read More]

การจำกัดการดื่มน้ำประปาในเด็กทารก – 65

การจำกัดการดื่มน้ำประปาในเด็กทารก – 65 วันที่ 23 มีนาคม 2011 เวลา 16:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 65 [Read More]

มารดาที่มีเด็กทารกแรกเกิด – 64

มารดาที่มีเด็กทารกแรกเกิด – 64 วันที่ 22 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 64 มารดาที [Read More]

เงินช่วยเหลือจากประกันการจ้างงานกรณีตกงาน เนื่องจากแผ่นดินไหว – 63

เงินช่วยเหลือจากประกันการจ้างงานกรณีตกงาน เนื่องจากแผ่นดินไหว – 63 วันที่ 22 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [Read More]

ข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายเข้าอาศัยในบ้านพักการเคหะแห่งชาติ – 62

ข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายเข้าอาศัยในบ้านพักการเคหะแห่งชาติ – 62 วันที่ 22 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ [Read More]

โปรดเอ่ยคำพูดกับเด็ก – 61

โปรดเอ่ยคำพูดกับเด็ก – 61 วันที่ 21 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 61 โปรดเอ่ยคำพู [Read More]

สำหรับสตรีที่กำลังตั้งครรภ์และบุคคลที่กำลังเลี้ยงดูเด็กทารกทุกท่าน – 60

สำหรับสตรีที่กำลังตั้งครรภ์และบุคคลที่กำลังเลี้ยงดูเด็กทารกทุกท่าน – 60 วันที่ 21 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือข [Read More]

วันที่ 21 มีนาคม 2011เวลา 14:00 น – 59

สภาพจราจรการไปเขตพื้นที่ประสบภัย(รถไฟ รถเมล์ ทางด่วน)- 59 วันที่ 21 มีนาคม 2011เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแป [Read More]

ประกาศเกี่ยวกับการห้ามขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร – 58

ประกาศเกี่ยวกับการห้ามขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร – 58 วันที่ 21 มีนาคม 2011 เวลา 18:30 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับ [Read More]

ควรรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง – 57

วันที่ 20 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 57 ควรรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ขณะนี้มีการส่ง [Read More]