Archive for the Category: Tiếng Việt

Thông báo kết thúc trung tâm – 137

14 giờ, Ngày 27 Tháng 4 Năm 2011 Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai –Thông tin số 137 Thông báo kết thúc trung tâm Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đ [Read More]

Về media đa ngôn ngữ – 136

14 giờ, Ngày 27 Tháng 4 Năm 2011 Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai –Thông tin số 136 Về media đa ngôn ngữ Chúng tôi xin giới thiệu các trang web và media hầu giúp Bạn biết đượ [Read More]

Về các quầy ứng phó đa ngôn ngữ – 135

14 giờ, Ngày 27 Tháng 4 Năm 2011 Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai –Thông tin số 135 Về các quầy ứng phó đa ngôn ngữ Tại các Hiệp hội giao lưu quốc tế thuộc quận, huyện, tỉnh, [Read More]

Những điều cần lưu ý khi người bị nạn quay về các khư vực thảm hoạ – 134

14 giờ, Ngày 27 Tháng 4 Năm 2011 Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai –Thông tin số 134 Những điều cần lưu ý khi người bị nạn quay về các khư vực thảm hoạ Khi mọi người quay về n [Read More]

Về việc tiếp nhận học sinh của khu vực thiên tai – 133

11giờ, Ngày 25 Tháng 4 Năm 2011 Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai –Thông tin số 133 Về việc tiếp nhận học sinh của khu vực thiên tai 2 trường cao đẳng và 22 trường đại học tro [Read More]

Về hoạt động thiện nguyện – 132

11giờ, Ngày 25 Tháng 4 Năm 2011 Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai –Thông tin số 132 Về hoạt động thiện nguyện Cũng có người nghĩ rằng sẽ tận dụng những ngày nghỉ tới để tham g [Read More]

Về việc đăng ký tới「Hệ thống thông tin người lánh nạn toàn quốc」- 131

11giờ, Ngày 25 Tháng 4 Năm 2011 Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai –Thông tin số 131 Về việc đăng ký tới「Hệ thống thông tin người lánh nạn toàn quốc」 Bộ ngoại vụ muốn biết tình [Read More]

Kính gởi những người bị thiệt hại vì sự cố của nhà máy phát điện hạt nhân – 130

11giờ, Ngày 25 Tháng 4 Năm 2011 Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai –Thông tin số 130 Kính gởi những người bị thiệt hại vì sự cố của nhà máy phát điện hạt nhân Những người bị th [Read More]

Những việc nên làm cho bản thân mình – 129

11giờ, Ngày 22 Tháng 4 Năm 2011 Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai –Thông tin số 129 Những việc nên làm cho bản thân mình Sau thảm hoạ, các loại thay đổi với tinh thần, tâm lý [Read More]

Danh sách hàng nông sản, gia súc đang bị hạn chế giao hàng ra thị trường hoặc ăn vào ( tin tiếp ) – 128

10giờ, Ngày 22 Tháng 4 Năm 2011 Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai –Thông tin số 128 Danh sách hàng nông sản, gia súc đang bị hạn chế giao hàng ra thị trường hoặc ăn vào ( tin [Read More]