Archive for the Category: Tiếng Việt

Tungkol sa pagpapautng /loan ng mga gastos para sa pamumuhay at kapakanan – 97

Ika-3 ng Abril, 2011 Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 97 Tungkol sa pagpapautng /loan ng mga gastos para sa pamumuhay at kapakanan Ang mga pamilyang napinsala ng lindol ay puwedeng umutang ng gastos para sa pamumuhay hanggang 100,000 Yen. Ang mga pamiliyang may namatay o may kailangang alagaan ay puwedeng umutang hanggang 200,000 Yen. ○Panahon [Read More]

Chế độ hỗ trợ tiền sinh hoạt – 81

14:00 ngày 28 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ  Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 81 Chế độ hỗ trợ tiền sinh hoạt Hiện nay, chính phủ có những chế độ hỗ trợ tiền sinh [Read More]

Miễn giảm phí bảo hiểm sức khỏe đối với người bị hại và người thất nghiệp do ảnh hưởng của thiên tai/ Đảm bảo chi tiêu sinh hoạt cho người dân – 69

14:00 ngày 24/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 69 Miễn giảm phí bảo hiểm sức khỏe đối với người [Read More]

Về việc cung cấp tiền bảo hiểm thất nghiệp liên quan đến động đất – 63

14:00 ngày 22/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 63 Về việc cung cấp tiền bảo hiểm thất nghiệp li [Read More]