Archive for the Category: Tiếng Việt

Khu vực ở trong phạm vi bán kính 20 km là 「khu vực cảnh báo」 – 127

Ngày 21/4/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 127 Khu vực ở trong phạm vi bán kính 20 km là 「khu vực [Read More]

Có quyết định [Khu vực lánh nạn theo kế hoạch] quanh Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 – 112

18g ngày 11/4/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng đông bắc Thái Bình Dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch số 112 Có quyết định [Khu vực lánh nạn theo kế hoạch] quanh Nhà máy điện hạt nhân [Read More]

Chỉ thị lánh nạn khẩn cấp – 29

11:45 ngày 15/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 29 Chỉ thị lánh nạn khẩn cấp Kính gửi Quí vị, tu [Read More]

Chỉ thị lánh nạn – 3

10 giờ 45 phút sáng , ngày12 tháng3 năm 2011 Chỉ thị lánh nạn Lúc 10 giờ sáng ngày12 tháng 3, chính phủ Nhật Bản quyết định chỉ thị cư dân sống ở khu vực trong phạm vi 10 cây số từ nhà máy đ [Read More]