Archive for the Category: Tiếng Việt

Những việc nên làm cho bản thân mình – 129

11giờ, Ngày 22 Tháng 4 Năm 2011 Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai –Thông tin số 129 Những việc nên làm cho bản thân mình Sau thảm hoạ, các loại thay đổi với tinh thần, tâm lý [Read More]

Thông tin về miễn giảm chi phí y tế (tiếp thông tin số 8) – 117

14giờ, Ngày 15 Tháng 4 Năm 2011 Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai –Thông tin số 117 Thông tin về miễn giảm chi phí y tế (tiếp thông tin số Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội [Read More]

Dành cho những người đang có thai – 115

14giờ, Ngày 13 Tháng 4 Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 115 Dành cho những người đang có thai Tại các điểm l [Read More]

Cách làm băng vệ sinh bằng vải – 96

17 giờ Ngày 2, Tháng 4, Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 96 Cách làm băng vệ sinh bằng vải Đối với phụ nữ bă [Read More]

Nuôi con trong tình trạng khẩn cấp “chăm sóc tâm hồn trẻ thơ” – 95

Ngày 2, Tháng 4, Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 95 Nuôi con trong tình trạng khẩn cấp “chăm sóc tâm hồn tr [Read More]

Bí quyết ngủ ngon tại nơi lánh nạn – 92

17 giờ, Ngày 1, Tháng 4, Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 92 Bí quyết ngủ ngon tại nơi lánh nạn Sống ở nơi l [Read More]

Những hoạt động hỗ trợ vùng bị hại của cộng đồng người nước ngoài tại Nhật đã bắt đầu – 86

14:00 ngày 29 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ  Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 86 Những hoạt động hỗ trợ vùng bị hại của cộng đồng người nước ngoài tại Nhật đã bắt [Read More]

Hãy chú ý chăm sóc những người bị dị ứng – 85

14:00 ngày 29 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ  Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 85 Hãy chú ý chăm sóc những người bị dị ứng Những người bị dị ứng với thức ăn, khi ă [Read More]

Chú ý việc trúng độc khí cacbonic – 77

14 giờ, Ngày 26, Tháng 3, Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 77 Chú ý việc trúng độc khí cacbonic Tại những đi [Read More]

Hãy chú ý đến bữa ăn để bảo vệ sức khỏe. – 74

14 giờ ngày 25 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch Thông tin số 74 Hãy chú ý đến bữa ăn để bảo vệ sức khỏe. Từ những [Read More]