Archive for the Category: Tiếng Việt

Phòng chống bệnh lây lan qua đường hô hấp ở các trung tâm tị nạn – 70

14:00 ngày 24/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 70 Phòng chống bệnh lây lan qua đường hô hấp ở c [Read More]

Kính gởi những quý vị phải uống thuốc thường xuyên – 67

14:00 ngày 23/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 67 Kính gởi những quý vị phải uống thuốc thường [Read More]

Nên đi nhà vệ sinh – 38

15:00 ngày 16/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 38 Nên đi nhà vệ sinh Để duy trì sinh mạng thì v [Read More]

Không được uống xà phòng, thuốc xúc miệng có chứa chất I-ốt – 33

16:40 Ngày 15 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ-Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin thiên tai – Bản dịch Thông tin số 33 Không được uống xà phòng, thuốc xúc miệng có chứa [Read More]

Thông tin có liên quan đến hội chứng gây bệnh – 32

11:10 Ngày 15 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ-Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin thiên tai – Bản dịch Thông tin số 32 Thông tin có liên quan đến hội chứng gây bệnh Tron [Read More]

Chú ý sự thay đổi của thời tiết – 31

11:10 Ngày 15 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ-Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin thiên tai – Bản dịch Thông tin số 31 Chú ý sự thay đổi của thời tiết Theo dự báo của đà [Read More]

Xin cẩn thận về thức ăn – 18

Ngày 12/3/2011 lúc 12 giờ đêm Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin về thiên tai Bản dịch số18 Xin cẩn thận về thức ăn Các bạn hãy dùng bữa tại nơi tránh nạn. Xin [Read More]

Xin giữ gìn sức khỏe – 14

Ngày 12/3/2011 lúc 12 giờ đêm Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku)Bản dịch số 14 Xin giữ gìn sức khỏe Để giữ gìn sức khỏe, nên uống nhiều nước, vận động thân thể, và giấc [Read More]

Thông tin về cuộc sống thứ số 1 – 8

Ngày 12 Tháng 3 năm 2011, 12:50 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin thảm họa thứ 8 Thông tin về cuộc sống thứ 1 Các bạn hãy tích cực động viên với nhau dù tình [Read More]