Archive for the Category: Tiếng Việt

Về việc đánh giá mức độ nguy hiểm sơ cứu của toà nhà – 125

18:00 Ngày 20 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) Bản tin dịch số 125 Về việc đánh giá mức độ nguy hiểm sơ cứu của toà nhà “Việc đánh giá mức độ nguy hiể [Read More]

Về chế độ sửa chữa nhà ở khẩn cấp – 122

16 giờ, Ngày 18 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch thông tin số 122 Về chế độ sửa chữa nhà ở khẩn cấp Những trường hợp [Read More]

Xin hãy nộp đơn chuyển địa chỉ đến bưu điện – 109

14giờ, Ngày 11 Tháng 4 Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 109 Xin hãy nộp đơn chuyển địa chỉ đến bưu điện Các [Read More]

Thông tin về dịch vụ tư vấn điện thoại với luật sư – 89

14giờ, Ngày 30, Tháng 3, Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 89 Thông tin về dịch vụ tư vấn điện thoại với luật [Read More]

Về việc nhập cư vào nhà xây tạm của chính phủ – 82

14:00 ngày 28 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ  Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 82 Về việc nhập cư vào nhà xây tạm của chính phủ Các căn nhà xây tạm của chính phủ n [Read More]

Thông tin về việc chuyển vào ở tại các Khu nhà ở công – 62

14:00 ngày 22/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 62 Thông tin về việc chuyển vào ở tại các Khu nh [Read More]

Về ngôi nhà lánh nạn ở khắp nơi Nhật Bản – 55

14:00 ngày 20/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 55 Về ngôi nhà lánh nạn ở khắp nơi Nhật Bản Tại vùng bị thiệ [Read More]

Thông tin về nơi nghỉ qua đêm (Khách sạn ở Zao Onsen (có tốn tiền) – 42

15:00 ngày 17/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 42 Thông tin về nơi nghỉ qua đêm (Khách sạn ở Za [Read More]

Thông tin về nơi lánh nạn No.1 Tỉnh Yamagata – 41

15:00 Ngày 17/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 41 Thông tin về nơi lánh nạn No.1 Tỉnh Yamagata Các tỉnh xung q [Read More]

Thông tin về nơi nghỉ qua đêm (Khách sạn Zao Onsen (có tốn tiền)) - 36

15:00 ngày 16/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 36 Thông tin về nơi nghỉ qua đêm (Khách sạn Zao [Read More]