Archive for the Category: Tiếng Việt

Nơi lánh nạn thì an toàn – 35

15:00 ngày 16/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 35 Nơi lánh nạn thì an toàn Xin chú ý đến những [Read More]

Hãy đi đến nơi tránh nạn – 20

Ngày 12/3/2011 lúc 12 giờ đêm Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin về thiên tai Bản dịch số 20 Hãy đi đến nơi tránh nạn Khi nhà cửa bị sụp đổ hay đang có nguy cơ [Read More]