Archive for the Category: Tiếng Việt

Về thủ tục tái nhập cảnh đối với lưu học sinh người nước ngoài – 106

12 giờ, Ngày 8 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch thông tin số 106 Về thủ tục tái nhập cảnh đối với lưu học sinh người [Read More]

Chính sách đối với những cá nhân đã hết thời hạn trong giấy phép cư trú – 101

17:30 Ngày 6 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ  Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 101 Chính sách đối với những cá nhân đã hết thời hạn trong giấy phép cư trú Thông thư [Read More]

Về thủ tục tái nhập cảnh vào Nhật Bản đối với lưu học sinh người nước ngoài – 91

18:00 ngày 31 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ  Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 91 Về thủ tục tái nhập cảnh vào Nhật Bản đối với lưu học sinh người nước ngoài Theo [Read More]

Thông tin về dịch vụ tư vấn điện thoại với luật sư – 89

14giờ, Ngày 30, Tháng 3, Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 89 Thông tin về dịch vụ tư vấn điện thoại với luật [Read More]

Hỏi đáp thông tin về visa – 88

14:00 ngày 29 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ  Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 88 Hỏi đáp thông tin về visa Thông tin chung về visa có thể gọi điện thoại trao đổi [Read More]

Về việc hỗ trợ về nước – 80

14:00 ngày 27/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 80 Về việc hỗ trợ về nước Văn phòng Tổ Chức Di Dân Quốc Tế ( [Read More]

Thông tin về việc gia hạn thời hạn lưu trú – 75

15 giờ, Ngày 26, Tháng 3, Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 75 Thông tin về việc gia hạn thời hạn lưu trú Đã [Read More]

Về việc gia hạn thời hạn lưu trú – 48

14:00 ngày 19/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 48 Về việc gia hạn thời hạn lưu trú Vì động đất [Read More]

Hãy chú ý đến thông báo từ các đại sứ quán nước ngoài – 40

14:30 Ngày 17/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 40 Hãy chú ý đến thông báo từ các đại sứ quán nước ngoài Các đạ [Read More]

Góc tư vấn của Cục quản lý xuất nhập cảnh Senđai – 39

15:00 Ngày 17/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 39 Góc tư vấn của Cục quản lý xuất nhập cảnh Senđai Cục quản lý [Read More]