Archive for the Category: Tiếng Việt

Thông tin liên quan đến làm việc của cục quản lý nhập cảnh – 26

15:20 Ngày 14 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ-Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin thiên tai – Bản dịch Thông tin số 26 Thông tin liên quan đến làm việc của cục quản lý n [Read More]

Các bạn khó có thể về nước nhanh chóng được – 16

Ngày 12/3/2011 lúc 12 giờ đêm Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin về thiên tai Bản dịch số16 Các bạn khó có thể về nước nhanh chóng được Dù các bạn có muốn về n [Read More]