Archive for the Category: Tiếng Việt

Thông báo kết thúc trung tâm – 137

14 giờ, Ngày 27 Tháng 4 Năm 2011 Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai –Thông tin số 137 Thông báo kết thúc trung tâm Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đ [Read More]

Về media đa ngôn ngữ – 136

14 giờ, Ngày 27 Tháng 4 Năm 2011 Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai –Thông tin số 136 Về media đa ngôn ngữ Chúng tôi xin giới thiệu các trang web và media hầu giúp Bạn biết đượ [Read More]

Về các quầy ứng phó đa ngôn ngữ – 135

14 giờ, Ngày 27 Tháng 4 Năm 2011 Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai –Thông tin số 135 Về các quầy ứng phó đa ngôn ngữ Tại các Hiệp hội giao lưu quốc tế thuộc quận, huyện, tỉnh, [Read More]

Những điều cần lưu ý khi người bị nạn quay về các khư vực thảm hoạ – 134

14 giờ, Ngày 27 Tháng 4 Năm 2011 Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai –Thông tin số 134 Những điều cần lưu ý khi người bị nạn quay về các khư vực thảm hoạ Khi mọi người quay về n [Read More]

Về việc tiếp nhận học sinh của khu vực thiên tai – 133

11giờ, Ngày 25 Tháng 4 Năm 2011 Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai –Thông tin số 133 Về việc tiếp nhận học sinh của khu vực thiên tai 2 trường cao đẳng và 22 trường đại học tro [Read More]

Về hoạt động thiện nguyện – 132

11giờ, Ngày 25 Tháng 4 Năm 2011 Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai –Thông tin số 132 Về hoạt động thiện nguyện Cũng có người nghĩ rằng sẽ tận dụng những ngày nghỉ tới để tham g [Read More]

Về việc đăng ký tới「Hệ thống thông tin người lánh nạn toàn quốc」- 131

11giờ, Ngày 25 Tháng 4 Năm 2011 Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai –Thông tin số 131 Về việc đăng ký tới「Hệ thống thông tin người lánh nạn toàn quốc」 Bộ ngoại vụ muốn biết tình [Read More]

Hãy chú ý đến thương mại phi đạo đức – 126

18:00 Ngày 20 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) Bản tin dịch số 126 Hãy chú ý đến thương mại phi đạo đức Khi xã hội đang hỗn loạn như trường hợp thảm h [Read More]

Về giấy chứng nhận nạn nhân thảm họa (Risai Shomeisho) – 123

18:00 Ngày 20 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) Bản tin dịch số 123 Về giấy chứng nhận nạn nhân thảm họa (Risai Shomeisho) Để nhận được các chế độ hỗ t [Read More]

Về việc nhận trẻ em gặp nạn vào các trường công lập – 121

16 giờ, Ngày 18 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch thông tin số 121 Về việc nhận trẻ em gặp nạn vào các trường công lậ [Read More]