Archive for the Category: Tiếng Việt

Về dư chấn – 114

14giờ, Ngày 13 Tháng 4 Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 114 Về dư chấn 1 tháng đã qua kể từ trận động đất lớ [Read More]

Có quyết định [Khu vực lánh nạn theo kế hoạch] quanh Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 – 112

18g ngày 11/4/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng đông bắc Thái Bình Dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch số 112 Có quyết định [Khu vực lánh nạn theo kế hoạch] quanh Nhà máy điện hạt nhân [Read More]

Việc cấm tiêu dùng và vận chuyển nông phẩm, thịt và ngư phẩm (Tiếp thông tin số 66) – 110

14giờ, Ngày 11 Tháng 4 Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 110 Việc cấm tiêu dùng và vận chuyển nông phẩm, thịt [Read More]

Xin hãy nộp đơn chuyển địa chỉ đến bưu điện – 109

14giờ, Ngày 11 Tháng 4 Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 109 Xin hãy nộp đơn chuyển địa chỉ đến bưu điện Các [Read More]

Trao đổi về tuyển dụng (Hoạt động vào cả ngày nghỉ) – 104

12 giờ, Ngày 8 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch thông tin số 104 Trao đổi về tuyển dụng (Hoạt động vào cả ngày nghỉ) [Read More]

Những lưu ý khi tham gia tình nguyện cứu trợ thiên tai – 103

14:00 Ngày 6 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 103 Những lưu ý khi tham gia tình nguyện cứu trợ thiên tai Hiện nay, các bạn muốn tham [Read More]

Hãy để ý và bảo vệ những đứa trẻ – 102

14:00 Ngày 6 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ  Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 102 Hãy để ý và bảo vệ những đứa trẻ Giai đoạn hiện nay, khi cuộc sống đang dần trở l [Read More]

Về việc ủng hộ tiền cho vùng bị nạn trong động đất – 100

Ngày 4 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 100 Về việc ủng hộ tiền cho vùng bị nạn trong động đất Hiện nay, các hoạt động quyên góp tiề [Read More]

Dịch vụ bưu điện, viễn thông miễn phí cho người bị nạn trong động đất – 99

Ngày 4 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 99 Dịch vụ bưu điện, viễn thông miễn phí cho người bị nạn trong động đất Với mục đích hỗ trợ [Read More]

THÔNG TIN VỀ VIỆC RÚT TIỀN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGOÀI NGÂN HÀNG MÀ MÌNH GIAO DỊCH – 98

(ベトナム語) Ngày 3 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 98 THÔNG TIN VỀ VIỆC RÚT TIỀN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGOÀI NGÂN HÀNG MÀ MÌNH G [Read More]