Archive for the Category: Tiếng Việt

Nuôi con trong tình trạng khẩn cấp “chăm sóc tâm hồn trẻ thơ” – 95

Ngày 2, Tháng 4, Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 95 Nuôi con trong tình trạng khẩn cấp “chăm sóc tâm hồn tr [Read More]

Thông tin về dịch vụ tư vấn qua điện thoại bẳng tiếng nước ngoài – 94

17giờ, Ngày 2 Tháng 4 Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 94 Thông tin về dịch vụ tư vấn qua điện thoại bẳng ti [Read More]

Nuôi con trong tình trạng khẩn cấp: “Trông nom trẻ con cùng với người xung quanh” – 93

17giờ, Ngày 1 Tháng 4, Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 93 Nuôi con trong tình trạng khẩn cấp: “Trông nom tr [Read More]

Hoạt động tình nguyện tại vùng bị nạn – 90

14giờ, Ngày 30, Tháng 3, Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 90 Hoạt động tình nguyện tại vùng bị nạn Tổ chức p [Read More]

Thông tin về dịch vụ tư vấn điện thoại với luật sư – 89

14giờ, Ngày 30, Tháng 3, Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 89 Thông tin về dịch vụ tư vấn điện thoại với luật [Read More]

Trao đổi về tuyển dụng – 87

14:00 ngày 29 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 87 Trao đổi về tuyển dụng Những người đang thất nghiệp, những người đang tìm việc hãy [Read More]

Về việc gia hạn hoặc xin cấp lại bằng lái xe – 84

14:00 ngày 28/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 84 Về việc gia hạn hoặc xin cấp lại bằng lái xe Những người sống [Read More]

Học bổng của Hội khuyến học tiếng Anh Ashinaga – 83

14:00 ngày 28/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 83 Học bổng của Hội khuyến học tiếng Anh Ashinaga Hội khuyến học [Read More]

Về việc rút tiền từ ngân hàng tại khu vực bị thiệt hại – 78

14:00 ngày 27/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dươngThông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 78 Về việc rút tiền từ ngân hàng tại khu vực bị thiệt hại Nhữ [Read More]

Về việc rút tiền từ ngân hàng tại khu vực bị thiệt hại – 78

14:00 ngày 27/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dươngThông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 78 Về việc rút tiền từ ngân hàng tại khu vực bị thiệt hại Nhữ [Read More]