Archive for the Category: Tiếng Việt

Chú ý việc trúng độc khí cacbonic – 77

14 giờ, Ngày 26, Tháng 3, Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 77 Chú ý việc trúng độc khí cacbonic Tại những đi [Read More]

Hãy cẩn thận với tin đồn nhảm, tào lao – 73

14:00 ngày 25/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 73 Hãy cẩn thận với tin đồn nhảm, tào lao. ・ Cắt [Read More]

Các bà mẹ có em bé – 64

14:00 Ngày 22 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 64 Các bà mẹ có em bé Chắc chắn là các [Read More]

Xin hãy để ý đến trẻ em – 61

14:00 ngày 21 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 61 Xin hãy để ý đến trẻ em. Trẻ em bị thiệt hại thấy băn khoăn vì trải nghiệm khủng k [Read More]

Thông tin dành cho phụ nữ mang thai và có đứa bé – 60

14:00 ngày 21/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 60 Thông tin dành cho phụ nữ mang thai và có đứa bé. Chúng t [Read More]

Xin hãy chú ý đến tin đồn nhảm – 57

14:00 ngày 20/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 57 Xin hãy chú ý đến tin đồn nhảm Có nhiều tin đồn nhảm bị p [Read More]

Về hoạt động tình nguyện tại khu vực bị thiệt hại – 56

14:00 ngày 20/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 56 Về hoạt động tình nguyện tại khu vực bị thiệt hại Kính gử [Read More]

Việc chăm sóc người cao tuổi – 52

14:00 ngày 19/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 52 Việc chăm sóc người cao tuổi Trong nơi lánh n [Read More]

Kính gởi mọi người ra vào nơi lánh nạn và những người tình nguyện – 51

14:00 ngày 19/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 51 Kính gởi mọi người ra vào nơi lánh nạn và nhữ [Read More]

ATM Ngân hàng Mizuho không thể sử dụng đến ngày – 47

15:00 Ngày 19/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 47 ATM Ngân hàng Mizuho không thể sử dụng đến ng [Read More]