Archive for the Category: Tiếng Việt

Xin hãy chú ý đến những trẻ em đang ở trung tâm tị nạn – 46

14:00 ngày 18 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 46 Xin hãy chú ý đến những trẻ em đang ở trung tâm tị nạn Trong thảm họa lần này, có [Read More]

Thông báo về biện pháp chống rét – 45

14:00 ngày 18 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 45 Thông báo về biện pháp chống rét Hiện nay các nơi lánh nạn rất lạnh, người dân tị [Read More]

Hãy chú ý đến thông báo từ các đại sứ quán nước ngoài – 40

14:30 Ngày 17/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 40 Hãy chú ý đến thông báo từ các đại sứ quán nước ngoài Các đạ [Read More]

Tư vấn bằng nhiểu thứ tiếng (tỉnh Miyagi) – 37

15:00 ngày 16/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 37 Tư vấn bằng nhiểu thứ tiếng (tỉnh Miyagi) Quầ [Read More]

Nơi lánh nạn thì an toàn – 35

15:00 ngày 16/3/2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 35 Nơi lánh nạn thì an toàn Xin chú ý đến những [Read More]

Xin hãy chú ý tin đồn hay tin đồn nhảm – 24

14:40 Ngày 14 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ-Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin thiên tai – Bản dịch Thông tin số 24 Xin hãy chú ý tin đồn hay tin đồn nhảm Xin hãy chú [Read More]

Có rất nhiều nơi còn đang bị nguy hiểm – 22

Ngày 12/3/2011 lúc 12 giờ đêm Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin về thiên tai Bản dịch số22 Có rất nhiều nơi còn đang bị nguy hiểm Nhà cửa, các tòa nhà, đường [Read More]

Hãy đi đến nơi tránh nạn – 20

Ngày 12/3/2011 lúc 12 giờ đêm Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin về thiên tai Bản dịch số 20 Hãy đi đến nơi tránh nạn Khi nhà cửa bị sụp đổ hay đang có nguy cơ [Read More]

Trung tâm thông tin đa ngôn ngữ – 19

Ngày 12/3/2011 lúc 12 giờ đêm Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin về thiên tai Bản dịch số19 0-10 Trung tâm thông tin đa ngôn ngữ Chúng tôi cung cấp thông tin v [Read More]

Xin cẩn thận về thức ăn – 18

Ngày 12/3/2011 lúc 12 giờ đêm Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin về thiên tai Bản dịch số18 Xin cẩn thận về thức ăn Các bạn hãy dùng bữa tại nơi tránh nạn. Xin [Read More]