Archive for the Category: Tiếng Việt

Vẫn còn tiếp tục rung chuyển nhiều – 17

Ngày 12/3/2011 lúc 12 giờ đêm Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin về thiên tai Bản dịch số17 Vẫn còn tiếp tục rung chuyển nhiều Khi có động đất lớn thì thường s [Read More]

Hãy thu thập thông tin chính xác – 13

Ngày 12/3/2011 lúc 12 giờ đêm Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku)Bản dịch số 13 Hãy thu thập thông tin chính xác Hãy thu thập thông tin chính xác từ chính phủ Nhật bản, c [Read More]