Archive for the Category: Tiếng Việt

Kế hoạch tạm ngừng cắt điện luân phiên – 107

17 giờ, Ngày 8 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch thông tin số 107 Kế hoạch tạm ngừng cắt điện luân phiên Công ty điện [Read More]

Đừng sợ hãi khi bị cắt điện – 76

14:00 ngày 26 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 76 Đừng sợ hãi khi bị cắt điện Hiện nay, Tổng công ty điện lực Tokyo (TEPCO) đang tiế [Read More]

Tin tức về chi viện sinh hoạt cho vùng bị thiệt hại – Bổ sung xăng dầu – 44

14:00 ngày 18 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 44 Tin tức về chi viện sinh hoạt cho vùng bị thiệt hại – Bổ sung xăng dầu Hiện nay, c [Read More]

Thông báo (2) có liên quan đến kế hoạch cúp điện – 25

15:15 Ngày 14 tháng 3 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ-Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin thiên tai – Bản dịch Thông tin số 25 Thông báo (2) có liên quan đến kế hoạch cúp điện K [Read More]

Điện, nước,ga đều đang bị cúp – 21

Ngày 12/3/2011 lúc 12 giờ đêm Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin về thiên tai Bản dịch số 21 Điện, nước,ga đều đang bị cúp Khi có thiên tai hỏa họan điện, nước [Read More]